Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 042/2022
117 024,00 € Obec Bystrička Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 037/2022
0,00 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 040/2022
73 140,00 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 036/2022
0,00 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 041/2022
74 380,00 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
6. Júl 2022
Rámcová zmluva
Z 020/2022
40 818,00 € Road Service s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
9. Január 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Z 046/2022
56 712,00 € Service Plus Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
24. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
Z 018/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Dodatok č. 940/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 031/2022
600 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-BudZZ1
Z 032/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Záložná zmluva NCRZP č. 940/CC/21-ZZ2
Z 033/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. November 2022
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-ZZ3
Z 034/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Z 001/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Január 2023
Dodatok č. 940/CC/21-D2 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 002/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
2. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Z 015/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
Z 007/2023
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
12. Október 2022
Nájomná zmluva
Z 026/2022
1 000,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Z 004/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z 005/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z 006/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.