Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Z 014/2022
0,00 € JUDr.Vladimír Záborský Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
2. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Z 015/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
24. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
Z 018/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k prílohe č. 3 v Zmluve o službách vo verejnom záujme
Z 019/2022
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. August 2022
Príloha č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 022/2022
0,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
14. September 2022
Smlouva o výpujčce
Z 024/2022
0,00 € Iveco Czech Republic, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-BudZZ1
Z 032/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Záložná zmluva NCRZP č. 940/CC/21-ZZ2
Z 033/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. November 2022
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-ZZ3
Z 034/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve č.122/2021-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 035/2022
0,00 € Mesto Vrútky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 036/2022
0,00 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 037/2022
0,00 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 038/2022
0,00 € Obec Bystrička Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
28. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejenom záujme
Z 044/2022
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Z 001/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Január 2023
Dodatok č. 940/CC/21-D2 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 002/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Z 004/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z 005/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z 006/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
Z 007/2023
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.