Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Z 014/2022
0,00 € JUDr.Vladimír Záborský Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
2. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Z 015/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
24. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
Z 018/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k prílohe č. 3 v Zmluve o službách vo verejnom záujme
Z 019/2022
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. August 2022
Príloha č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 022/2022
0,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
14. September 2022
Smlouva o výpujčce
Z 024/2022
0,00 € Iveco Czech Republic, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-BudZZ1
Z 032/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Záložná zmluva NCRZP č. 940/CC/21-ZZ2
Z 033/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. November 2022
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-ZZ3
Z 034/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 036/2022
960,99 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
21. December 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021
Z 037/2022
944,94 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Z 001/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Január 2023
Dodatok č. 940/CC/21-D2 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 002/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Z 004/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z 005/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z 006/2023
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
Z 007/2023
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
3. Február 2023
Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb
Z 008/2023
0,00 € ZO OZ KOVO Žilina Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
15. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2022
Z 011/2023
0,00 € Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
15. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 4/2021
Z 012/2023
0,00 € MS Couple s r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.