Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola Hnúšťa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
6/2024
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakkozépiskola
5. Február 2024
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
5/2024
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola
30. Január 2024
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo
4/2024
0,00 € Rimavská energetická, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci
17/2024/FF UMB - PP
0,00 € Základná škola Hnúšťa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
22. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
Dohoda o platbách
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Hnúšťa
15. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
1/2024
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa Základná škola Hnúšťa
11. December 2023
Dohoda o poskytnutí finančného daru
40/2023
0,00 € OZ OTVORENOSŤ Základná škola Hnúšťa
4. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku
39/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Základná škola Hnúšťa
13. November 2023
Zmluva o zrealizovaní bezplatnej edukačnej projekcie
37/2023
0,00 € X vision s.r.o. Základná škola Hnúšťa
13. November 2023
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov
38/2023
0,00 € X vision s.r.o. Základná škola Hnúšťa
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
36/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
17. Október 2023
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
35/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
11. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci
33/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola Hnúšťa
11. Október 2023
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
34/2023
0,00 € Mgr. Július Szoke Základná škola Hnúšťa
3. Október 2023
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
423026885
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola Hnúšťa
28. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
28/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
28. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
29/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
28. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
30/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na službu DidaktaSK
31/2023
0,00 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
22. September 2023
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
27/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola