Centrálny register zmlúv

Základná škola Hnúšťa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dohoda o spolupráci
6/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Základná škola Hnúšťa
2. Február 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
5/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa Základná škola Hnúšťa
1. Február 2023
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo
3/2023
0,00 € Rimavská energetická, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
1. Február 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
4/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Hnúšťa
30. Január 2023
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
1/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola
30. Január 2023
Dohoda o spolupráci
2/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Pedagogická fakulta UMB
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220032
0,00 € Nadácia ZSE Základná škola Hnúšťa
30. November 2022
Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu č. 40/2022
40/2022
0,00 € OZ Škola Života Základná škola Hnúšťa
15. November 2022
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
39/2022
0,00 € DDS Tatra banky, a.s. Základná škola Hnúšťa
4. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
SAŽP SE/ZVF/2022/22
Doplnená
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Základná škola Hnúšťa
10. Október 2022
Podnájomná zmluva
36/2022
0,00 € Ján KREKÁŇ Základná škola Hnúšťa
29. September 2022
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
32/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola
29. September 2022
Dohoda o vykonaní súvislej odbornej praxe
33/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola
29. September 2022
Darovacia zmluva
28852/2022
0,00 € Nadácia Pontis Základná škola Hnúšťa
29. September 2022
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe študentov 2.roč. študijného odboru 7649 N učiteľstvo a vychovávateľstvo pre šk.rok 2022/2023
35/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa SSOŠ pedagogická EBG
26. September 2022
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov
29/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Cirkevný zbor Bratskej jednoty Baptistov
26. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
30/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola Hnúšťa
26. September 2022
Zmluva o výkone činnosti športového trénera
31/2022
0,00 € Mgr. Július Szoke Základná škola Hnúšťa
22. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
26/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
22. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
27/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času