Centrálny register zmlúv

Základná škola Hnúšťa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
25/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stanislav Porubiak
21. September 2023
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
26/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa CZ Bratská jednota Baptistov
19. September 2023
Podnájomná zmluva v zmysle zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov
24/2023
0,00 € Ján Krekáň Základná škola Hnúšťa
13. September 2023
Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko"
22/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Základná škola Hnúšťa
13. September 2023
Rámcová zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov
23/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Základná škola Hnúšťa
5. September 2023
Darovacia zmluva
36681/2023
0,00 € Nadácia Pontis Základná škola Hnúšťa
5. September 2023
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
21/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Taekwondo klub Hnúšťa
28. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_212 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
19/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Hnúšťa
29. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí finančného daru
18/2023
300,00 € OZ OTVORENOSŤ Základná škola Hnúšťa
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
17/2023
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola Hnúšťa
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
16/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Hnúšťa
11. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
14/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola Hnúšťa
11. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
15/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola Hnúšťa
27. Apríl 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie školy v prírode
11/2023
0,00 € CK AZAD s.r.o. Základná škola Hnúšťa
27. Apríl 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
12/2023
0,00 € CK AZAD s.r.o. Základná škola Hnúšťa
27. Apríl 2023
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
ZSHK-36/2023-001
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stanislav Porubiak
22. Marec 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
10/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa Základná škola Hnúšťa
16. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
9/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola Hnúšťa
6. Marec 2023
Rámcová zmluva
8/2023
0,00 € SANDING spol. s r.o. Základná škola Hnúšťa
24. Február 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
7/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre