Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
18. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2020/0114 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2020 (nds dodatok č. 4)
DZM/2020/0114/0004
294 841 232,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4. Február 2019
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
65/C300/2019
294 700 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. Jún 2021
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve pre rok 2021 zo dňa 15. 12. 2020 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
227/C360/2021
292 662 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 142/C200/2022 zo dňa 4.3.2022 v znení Dodatku č. 1 č. 1303/C200/2022 zo dňa 6.7.2022 a Dodatku č. 2 č. 1852/C200/2022
2450/C200/2022
292 542 329,78 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2022/0127 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR pre rok 2022 (nds dodatok č. 5)
DZM/2022/0127/0005
292 542 329,78 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPR7 - eGov služby v Meste Vráble
297/2023
287 745 980,00 € Mesto Vráble Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. December 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 215/AD00/2021 zo dňa 22. 6. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3. 9. 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 13. 12. 2021
940/AD00/2021
287 002 748,47 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. December 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2021/0234 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2021 (číslo nds: dodatok č. 5)
DZM/2021/0234/0005
287 002 748,47 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
25. November 2016
Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2016/0464
286 935 419,44 € Združenie D3 Čadca, Bukov (vedúci člen: STRABAG s.r.o./PORR s.r.o./HOCHTIEF CZ a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. December 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 215/AD00/2021 zo dňa 22.6.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.9.2021
752/AD00/2021
284 556 200,41 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. December 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2021/0234 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2021 (číslo nds: dodatok č. 3)
DZM/2021/0234/0003
284 556 200,41 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
7. December 2023
Dodatok č. 6 ku Kontraktu na rok 2023
2217/AJ00/2023
284 432 419,35 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
17. Február 2020
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
52/C300/2020
282 450 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2022
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
0637/2022
281 940 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Výskumná agentúra
14. Október 2022
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
863/2022
281 940 000,00 € Úrad vlády SR Výskumná agentúra
10. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
214/A800/2016
Doplnená
280 523 940,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
ZM/2016/0247
280 523 940,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. December 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 66/B500/2015
1228/B500/2015
276 746 296,73 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. September 2020
ZMLUVA O DIELO
01/2017
Doplnená
274 985 419,17 € JV ICM – VAHOSTAV-SK zložená z členov ICM S.p.A., VÁHOSTAV - SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
26. November 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2009/FC/01/006
274 011 785,18 € STRABAG s. r. o. Železnice Slovenskej republiky