Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/39/54E/442
0,00 € Marián Pavlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/46/54E/1355
0,00 € Stanislav Mišalko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1677
0,00 € Marek Nečeda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
6.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/1923
0,00 € Anna Ďurišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/1924
0,00 € Martin Labuda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3444
0,00 € Anna Centková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3468
0,00 € Jozef Harničár - Hárdy Studio Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/960
0,00 € Miloslav Volný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/961
0,00 € Pavel Drapák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2002
0,00 € Juraj Bukovan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
6.
Máj
2021
Rámcová zmluva o spolupráci
30-2021
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Katedra telesnej výchovy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva BB
6.
Máj
2021
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ006/2016/Vrútky/0130/Axioma_dodatok č.1
10 349,31 € Dušan Šťastný Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí recertifikačnej služby č. 013/21
A 29/2021
2 770,00 € ACB, s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/07/54E/891
0,00 € Martin Ozábal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
6.
Máj
2021
Zmluva o úprave vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu zo dňa 03.05.2021
OU_TN_ZM_A-MPO-001533-2021_2021
9,12 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín Boris Cipko
6.
Máj
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_42-2021_2021
0,00 € kpt. Mgr. Zuzana Daxnerová Horská záchranná služba
6.
Máj
2021
Dohoda o posk. finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/38/54E/1346
0,00 € Dušan Dudlák st. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke č. 3/2021
266/2021
3 500,00 € Múzeum vo Svätom Antone Slovenské banské múzeum
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci (mediálne partnerstvo)
029/2021
0,00 € PraveSlovenske.sk o.z. Národné osvetové centrum
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
Z151/2021-19
20,00 € Matúš Benža Slovenská národná galéria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »