Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Február 2024
Mandatary Contract
FF 16/2024
2 700,00 € Anthony Wright Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/46/2024
0,00 € František Baselides Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/02/059/3
7 000,00 € Vladimír Víťazka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
27. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202405
0,00 € Radka Mušuková Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
27. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
106 642,18 € MOPAX, spol. s r. o. Obec Výborná
27. Február 2024
Servisná zmluva o dielo č.62007900
482024
0,00 € KONE s.r.o. Malokarpatské múzeum v Pezinku
27. Február 2024
Kúpna zmluva
334-A.2-HR-46-KZ/2023
5,14 € Mária Jakubcová Železnice Slovenskej republiky
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105978/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lysá pod Makytou
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/43/2024
0,00 € Daniela Blašková Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105981/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mestečko
27. Február 2024
Zmluva o dodaní služieb č.07/2024
ZoDS č.07/2024
0,00 € Lukáš Šurin Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105984/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nimnica
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/968/2023/ZZ
184 690,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bielocerkevská 785/21, 23, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04265-Z
SPO-V04-04265-Z
19 000,00 € Milan Horváth Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie
115/4/2024/závod MI - Obec Horňa
0,00 € Obec Horňa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05833-Z
SPO-V04-05833-Z
19 000,00 € Eduard Lacko Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105970/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kvašov
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07460-Z
SPO-V04-07460-Z
19 000,00 € Juraj Žudel Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03366-Z
SPO-V04-03366-Z
19 000,00 € Michal Jančo Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105947/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dulov