Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2024/001094-005
0,00 € Služby Kalná s.r.o., r.s.p. Ministerstvo vnútra SR
6. Jún 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-029
157,90 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Barbora Ivaničová
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2024/000174-011
CPNR-MP-2024/000174-011
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Švec
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2024/001094-004
0,00 € Ing. Róbert Páleník Ministerstvo vnútra SR
3. Jún 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-032
349,06 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Jaroslav Víglaský
28. Máj 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-035
539,60 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Michal Pípa
27. Máj 2024
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2024/000228-020
CPNR-MP-2024/000228-020
165 900,00 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s.r.o.
22. Máj 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-027
9 560,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Alena Gofjarová
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
CPNR-MP-2024/000196-034
34 290,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. František Vrábel
17. Máj 2024
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
CPNR-OP-2024/001424-009
0,00 € npor. Mgr. Matej Navrátil Krajské riaditeľstvo PZ V Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
CPNR-OP-2024/001424-008
0,00 € npor. Mgr. Matej Navrátil Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
14. Máj 2024
Zmluva č. 0368/VS/OSMTT/2024 o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky a odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou Železníc SR
0368/VS/OSMTT/2024
150,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
10. Máj 2024
Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna a príslušenstva
CPNR-MP-2024/001094-003
0,00 € Správa majetku mesta MV SR, Centrum podpory Nitra
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024
Nájomná zmluva č. 1/2024
160,00 € Spojená škola, Nové Zámky Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
30. Apríl 2024
Dohoda o skončení zmluvy o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-13-001/2024-K
0,00 € Jaroslav Čačík Ministerstvo vnútra SR
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-45-003/2016-K
0,00 € Marek Domanický Ministerstvo vnútra SR
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-19-002/2021-K
0,00 € Marek Domanický Ministerstvo vnútra SR
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/001341-007
4 800,00 € PS STYX, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme technického prostriedku
CPNR-OF-2024/000579-022
50,00 € Pekárik Michal Ministerstvo vnútra SR
24. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-019
266,93 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Ginga Tibor