Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2024/001082-010
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Tibor Zachar
21. Marec 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-011
353,60 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Hudík Michal
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2024/001068-010
9 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Eva Gažiová
12. Marec 2024
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie detí
CPNR-OF-2024/000579-017; 11-14621
35,00 € Union poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
11. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-029
0,00 € Ministerstvo vnútra SR 314397
7. Marec 2024
Nájomná zmluva krátkodobá
6/2024
150,00 € Stredná odborná škola polytechnická Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
29. Február 2024
Dohoda o finančnom vyrovnaní č. CPNR-MP-2024/000890-004
CPNR-MP-2024/000890-004
2 273,05 € KS-správa konkurzov, k.s. Ministerstvo vnútra SR
29. Február 2024
Dohoda o splátkach CPNR-OF-2024/000844-008
CPNR-OF-2024/000844-008
3 840,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Vojtech Ižold
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/000522-011
4 800,00 € Zoltán Sárközi Astra Pohrebná služba Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/000869-015
4 800,00 € Zoltán Sárközi Astra Pohrebná služba Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
28. Február 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
CPNR-ON-2022/000562-004
205,43 € Ministerstvo vnútra SR 6010819
28. Február 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
CPNR-ON-2015/000562-004
205,43 € Ministerstvo vnútra SR 6010819
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-11-006/2024-K
0,00 € Bc. Erik Stodola Ministerstvo vnútra SR
26. Február 2024
Zmluva o o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-102/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Miros - TRANSPORT, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-102-002/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Suchopa, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-102-001/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Special Transport euroEpress, s. r. o.
8. Február 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-002
8 421,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Boháková Silvia s.r.o.
6. Február 2024
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 091300P61579/13
Zmluva č. 091300P61579/13
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2024/001094-001
1 080,00 € Slovak Tourism a.s. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
22. Január 2024
Dohoda o finančom vyrovnaní č. CPNR-MP-2024/000890-003
CPNR-MP-2024/000890-003
5 173,40 € Konkurzná a reštrukturalizačná , v.o.s. Ministerstvo vnútra SR