Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-006/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
10. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-007/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
10. November 2022
Z M L U V A o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/003700-012
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Anton Kišev
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/003692-011
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Pavol Mikula
17. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-005/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
13. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-005/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
12. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
. CPNR-ON-2022/002400-011
0,00 € Ing. Róbert Páleník Ministerstvo vnútra SR
12. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov
1-2022-MsÚ
0,00 € Mesto Želiezovce Ministerstvo vnútra SR
11. Október 2022
Nájomná zmluva krátkodobá
5/2022
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
10. Október 2022
Kúpna zmluva
10/SK115AMA10/2022
1,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
10. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-008
0,00 € Comorra Servis Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-010
Doplnená
0,00 € GYM KLUB spol. s.r.o Ministerstvo vnútra SR
30. September 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2022/002966-017
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Miroslava Péliová
30. September 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PLATU
SHNM-OHZ4-2022/002966-016
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rastislav Lukniš
30. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-004/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
28. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
CPNR-ON-2022/003669-002
0,00 € Mária Ballová REŠTAURÁCIA LAGÚNA Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
26. September 2022
Nájomná zmluva
CPNR-ON-2022/002240-016
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-86-019/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Special Transport euroEpress, s. r. o.
13. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-007
0,00 € Správa športových zariadení Levice Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
31. August 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2022/002966-012
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Zsolt Haris