Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001044-008
25 360,00 € Ministerstvo vnútra SR Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/000561-009
7 250,00 € Ministerstvo vnútra SR BARISTOKRAT s.r.o.
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/000556-005
430,00 € Ministerstvo vnútra SR Centrum poradenstva a prevencie
17. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000200129
5 500,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2023
Nájomná zmluva
4/2023
150,00 € Spojená škola, Nové Zámky Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2023
Nájomná zmluva
5/2023
90,00 € Spojená škola, Nové Zámky Ministerstvo vnútra SR
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
OU-ZM-OKR-2023/000420-002
3 167,37 € Ministerstvo vnútra SR ( Okresný úrad Zlaté Moravce ) Obec Nemčiňany
4. Máj 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
OU-ZM-OKR-2023/000428-002
2 111,58 € Ministerstvo vnútra SR ( Okresný úrad Zlaté Moravce ) Obec Choča
3. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-82-002/2023
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
2. Máj 2023
Zmluva o nájme technického prostriedku
CPNR-OF-2023/000766-035
50,00 € Pekárik Michal Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
19. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
CPNR-OTI-2023/001702-001
0,00 € por. Mgr. Karol Olleríny Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
17. Apríl 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
20122019-002
0,00 € Správa športových zariadení Levice Ministerstvo vnútra SR
28. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122301738
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR
22. Marec 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa §659-§662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
OU-LV-OKR-2022/018057
3 734,46 € Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Levice) Železnice Slovenskej republiky
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87-006/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Intranscom, s. r. o.
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-87-005/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky BIADEN, s. r. o.
9. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001523-008
410 500,00 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s. r. o.
9. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. CO-2008/03241-9 o výpožičke
OU-SA_D02_OKR-2008-03241_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice
8. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001523-008
410,50 € Ministerstvo vnútra SR ADA trading s. r. o
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2023/001291-006
0,00 € COMORRA SERVIS Ministerstvo vnútra SR