Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Zmluva o nájme technického prostriedku
CPNR-ORF-2022/002064-049
50,00 € Pekárik Michal Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
22. August 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-082
248,69 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Ivan Današ
12. August 2022
Dohoda o skončení zmluvy o zapožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-29-001/2022-K
0,00 € Ján Bircsák Ministerstvo vnútra SR
10. August 2022
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
CPNR-ON-2022/003081-006
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Lenka Šupicová
9. August 2022
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001555-019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Sviečka s manželkou
29. Júl 2022
DOHODA O UKONČENÍ zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkach zo služobného príjmu
SE- SNMIV3-2020/002897-037
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dorinský
27. Júl 2022
Dohoda o finančnom vyrovnaní
CPNR-ON-2022/002581-005
0,00 € Mária Ballová REŠTAURÁCIA LAGÚNA Ministerstvo vnútra SR
26. Júl 2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.09.2020
02092020
0,00 € Strelecký klub DOZARMS Ministerstvo vnútra SR
21. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122221329
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR
21. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-86-016/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rozhlas a televízia Slovenska
14. Júl 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-071
190,77 € Dušan Rafael Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
6. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvy o zapožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-23-001/2022-K
0,00 € Radoslav Pretóry Ministerstvo vnútra SR
30. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-054
224,21 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Tomáš Košík
30. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-059
65,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Daniela Jesenská
13. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-062
361,52 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Daniel Stojka
2. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-056
231,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Tomáš Polka
31. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-005
0,00 € Obecný úrad Gbelce Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. Máj 2022
Dohoda o ukončťení nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov č.01/02/2011/2
CPNR-ON-2022/002691-003
0,00 € Mesto Šahy Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. Máj 2022
Kúpna zmluva č. CPNR-ON-2022/000969-018
CPNR-ON-2022/000969-018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Sociálna poisťovna
20. Máj 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-003/2022
0,00 € ppor. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR