Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000640-008
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000640-008_2024
1 025 820,00 € Združenie Centire-ACCEPT AUDIT Slovenská republika, zastúpená, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia v znení dodatku č .1 zo dňa 16.9.2004, dodatku č. 2 zo dňa 14.3.2007 a dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2011
SITB_D04_SITB-OT1-2024-000879-001_2024
20 000,00 € AND, s.r.o. Slovenská republika v zast. Ministerstva vnútra SR
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24066573_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24023361_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24121754_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24022999_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
31. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. AOAS-1-37/2024
SITB_ZM_SITB-002-2024-000397-040_2024
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24036391_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23963300_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23943023_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24023875_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.p.: SITB-OO2-2024/000511-035
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-000511-034_2024
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.p.: SITB-OO2-2024/000511-012
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-000511-012_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Akadémiou Policajného zboru v Bratislave
15. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO1-2024/000245-033
SITB_ZM_VO1-2024-000245-033_2024
5 995,56 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Dodatok 2 k Zmluve o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia
SITB_D_2_0220240048_102_00
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
14. Máj 2024
Dodatok 6 k Nájomnej zmluve (stožiar) - Remata – TR_BRA č. T2458/2007
SITB_D_6_0220120298_106_00
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
10. Máj 2024
Realizačná zmluva č.p. VO1-2024/000326-008
SITB_ZM_VO1-2024-000326-008_2024
14 922 000,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000704-003
SITB_ZM_VO2-2024-000704-003_2024
35 976,00 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23927011_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23919346_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)