Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004842-004
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004842-004_2023
20 928,00 € Geotronics Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004815-006
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004815-006_2023
133 152,00 € FaxCopy Pro s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004727-005
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004727-005_2023
10 788,00 € Ing. Peter Náhori - 3D Technológie Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.SE-VO1-2023004747-005
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004747-005_2023
141 442,80 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9940825576
SITB_ZM_OT-9940825576_2023
18,28 € Slovak Telekom, a. s, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
11. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9940824620
SITB_D_OT-9940824620_2023
23,90 € Slovak Telekom, a. s, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23131859_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
7. December 2023
ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004623-001 Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004623-001_2023
183 480,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004200-012 Sieťové prvky pre zabezpečenie požiadaviek POO
SITB_ZM_SE-V01-2023-004200-012_2023
0,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
30. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001130-042
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001130-042_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Kysucké Nové Mesto
30. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-043
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-043_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Margecany
30. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-008
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-008_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Buzica
29. November 2023
Zmluva č. SE-VO1-2023/004741-003 o poskytnutí služieb technickej podpory pre produkty Oracle
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004741-003_2023
1 233 434,16 € Unicorn Systems SK s. r. o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. November 2023
KÚPNA ZMLUVA SE-VO2-2023/004898-008
SITB_ZM_SE-VO2-2023-004898-008_2023
20 411,40 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
27. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-021
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-021_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jasov
27. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-040
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-040_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Letanovce
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23097196_2023
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-096
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-096_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Žbince
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-017
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-017_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Haniska
21. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-047
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-047_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Michalovce