Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-072
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-072_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Papradno
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-074
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-074_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Plevník-Drienové
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-076
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-076_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Podlužany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-077
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-077_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Podolie
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-078
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-078_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Považany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-080
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-080_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Prečín
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-082
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-082_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pruské
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-110
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-110_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Oslany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-085
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-085_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Rybany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-086
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-086_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Skačany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-087
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-087_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Slatina nad Bebravou
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-088
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-088_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Soblahov
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-093
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-093_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Trenčianska Turná
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-094
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-094_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Trenčianske Jastrabie
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-083
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-083_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pružina
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-111
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-111_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Trenčianska Teplá
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23467303_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-031
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-031_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horná Súča
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-032
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-032_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horná Ves
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-033
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-033_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Srnie