Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7788193_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7788097_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7788073_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7548899_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7825068_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7826726_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7555448_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7554275_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7580198_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
8. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7815265_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
12. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7550276_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
12. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7809967_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
12. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7821999_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
15. August 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7639268_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. l k Zmluve č. 44/TW-CH-TVS Bardejov - Magura - ORS/2003 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 28.2.2003
SITB_D1_OT-44-TW-CH-ORS-2003_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 22/RK - RRB Baňa- ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia
SITB_D3_OT-22-RK_ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.37/RK - TVS Poprad – Kráľova hoľa – ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 3.7.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 18.04.2012
SITB_D3_OT-37-RK_ORS-2002_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č.1 k Zmluve č. 45/RK-CH- TVP Topoľovka – ORS/2003 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 28.3.2003
SITB_D1_OT-45-RK-CH_ORS-2003_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č.5 k Zmluve č.2007035 - TVP Ptíčie – ORS/2007 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 23.4.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 29.10.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 19.12.
SITB_D5_OT-2007035-ORS-2007_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
19. August 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č.49/RK – CH - ORS/2004 TVS Kamzík o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 15.12.2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009
SITB_D2_OT-49-RK-CH-ORS-2004_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB