Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23919346_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951659_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951674_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951678_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951681_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23950057_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
10. Apríl 2024
Realizačná zmluva č. VO1-2024/000721-007
SITB_ZM_VO1-2024-000721-007_2024
7 203 686,40 € Ernst & Young, s. r. o. Slovenská republika, zastúpená, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000226 – 013
SITB_ZM_VO2-2024-000226-013_2024
256 419,46 € Datacomp s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA Č. VO2-2024/000708-006
SITB_ZM_VO2-2024-000708-006_2024
118 560,00 € BATTEX, spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY č. 9/2023/MPO
SITB_ZM_SITB- 9-2023-MPO_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Okresným úradom Banská Bystrica Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO1-2024/000337-009
SITB_ZM_VO1-2024-000337-009_2024
16 150,00 € W-Technika group s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO1-2024/000327-018
SITB_ZM_VO1-2024-000327-018_2024
29 421,29 € Datacomp s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
27. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000225 - 014
SITB_ZM_VO2-2024-000225-014_2024
150 946,80 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23626498_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23769875_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23769823_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23769819_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23769818_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23769871_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000576-14 Časť 1 Informačné a komunikačné technológie (IKT)
SITB_ZM_VO2-2024-000576-14_2024
42 896,16 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky