Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Nájomná zmluva č. OKU/..../2024
OKU/0188/2024
130,00 € Bašta kultúry oz Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1. Marec 2024
NHM č.18297/24
NHM/0207/2024
17,00 € Szabóová Gabriela Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1. Marec 2024
NHM č.18296/24
NHM/0206/2024
27,00 € Samuelová Horváthová Martina Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1. Marec 2024
NHM č.18295/24
NHM/0205/2024
92,00 € Csanda Ladislav, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1. Marec 2024
NHM č.18293/24
NHM/0204/2024
27,00 € Orelová Mária Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1. Marec 2024
NHM č.18292/24
NHM/0203/2024
27,00 € Priščáková Emília, Mgr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
NHM č.18290/24
NHM/0198/2024
17,00 € Juhásová Erika Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
Rámcová dohoda
OO/0167/2024
33 000,00 € AMM Servis, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
Dodatok č.2 (OK/0183/2024)k Zmluve o dielo „o údržbe a oprave miestnych ciest, chodníkov, parkovísk, verejných spevnených plôch, dažďových vpustí, dopravného značenia a zimnej údržbe na území mesta Nové Zámky“ č. OK/1544/2022“
OK/0183/2024
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20241283_Z
OI/0197/2024
1 500,00 € Altrinia s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
NHM č.18291/24
NHM/0199/2024
27,00 € Ďuran Ivan Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
N Á J O M N Á Z M L U V A č. NZ/OP/0196/2024
NZ/OP/0196/2024
1,00 € Gymnastický klub Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Február 2024
Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami č. OPO/0200/2024
OPO/0200/2024
0,00 € Gymnastický klub Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18185/24
NHM/0189/2024
92,00 € Szabóová Silvia, PaedDr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18289/24
NHM/0195/2024
27,00 € Horváth Tibor Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18288/24
NHM/0194/2024
34,00 € Kamenická Bernadeta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18287/24
NHM/0193/2024
34,00 € Tóthová Bianka, Mgr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18286/24
NHM/0192/2024
27,00 € Juhász Imrich Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18285/24
NHM/0191/2024
34,00 € Plencnerová Mária Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Február 2024
NHM č.18284/24
NHM/0190/2024
37,00 € Procházková Agneša Mesto-Mestský úrad Nové Zámky