Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
NHM č.18173/24
NHM/0097/2024
17,00 € Bacho Štefan, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13. Február 2024
NHM č.18174
NHM/0098/2024
17,00 € Bacho Štefan, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13. Február 2024
NHM č.18176/24
NHM/0099/2024
92,00 € Danielová Margita Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní komunálnych služieb č. OK/0080/2024
OK/0080/2024
0,00 € Komunitné centrum KOMPAS Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
8. Február 2024
Nájomná zmluva č. NZ/OP/0083/2024
NZ/OP/0083/2024
461,25 € ADA trading s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
8. Február 2024
Darovacia zmluva č. DZ/0084/2024
DZ/0084/2024
0,00 € S & S Kovovýroba s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
8. Február 2024
Dodatok č. 3 (DOD/0087/2024) k Nájomnej zmluve č. NZ/B/0711/2018
DOD/0087/2024
350,00 € HERMES, spol. s r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
7. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie, distribúcií elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku č. 0717/2022
OK/0049/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CVH3-76-98 (OÚ/0576/2023)
OÚ/0082/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF
OKU/0843/2022
1 571,00 € Audiovizuálny fond Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
31. Január 2024
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
OK/0081/2024
4 614,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Január 2024
Koletkívna zmluva
ODB/0074/2024
0,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Január 2024
NHM č.18266/24
NHM/0076/2024
0,00 € Bačák Tibor Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Január 2024
NHM č.18267/24
NHM/0077/2024
34,00 € Mikla Emil Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Január 2024
NHM č.18268/24
NHM/0078/2024
17,00 € Gašparovič Marian Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí preddavkov dotácie na rok 2024 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0013/2024
8 833,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Futbalový klub FKM Nové Zámky
30. Január 2024
NHM č.18272/24
NHM/0079/2024
27,00 € Varga Korytár Michal Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
26. Január 2024
NHM 18262/24
NHM/0072/2024
47,00 € Vitková Karolína Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
26. Január 2024
NHM č.18261/24
NHM/0071/2024
27,00 € Kurucz Zsolt Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
26. Január 2024
NHM č.18260/24
NHM/0070/2024
17,00 € Remény Michal Mesto-Mestský úrad Nové Zámky