Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
NHM č.18181/23
NHM/1628/2023
92,00 € Petőová Marta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. December 2023
NHM č.18179/23
NHM/1627/2023
47,00 € Prohászka Peter Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. December 2023
NHM č.18176/23
NHM/1626/2023
27,00 € Varga František Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. December 2023
NHM č.18189/23
NHM/1625/2023
27,00 € Kele Norbert Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. December 2023
NHM č 18175/23
NHM/1624/2023
27,00 € Ölvecký Norbert Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku mesta
OÚ/1600/2023
441 304,65 € Materská škola – Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku mesta
OÚ/1598/2023
29 995,20 € Základná škola, Mostná Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Nové Zámky narok 2024 č. OSSK/...../2023
OSSK/1578/2023
49 502,00 € Umelecké aktivity o.z. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Nové Zámky narok 2024 č. OSSK/...../2023
OSSK/1577/2023
82 111,00 € Montessori Centrum n.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. OKU/1511/2023
OKU/1511/2023
1 500,00 € Rock Produktion Bratislava, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. OKU/1507/2023
OKU/1507/2023
500,00 € Burian Juraj Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
ZVB/1160/2023
573,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o zriedení vecných bremien a prevzatí záväzku
ZVB/1204/2023
894,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
14. December 2023
Dohoda o ukončení nájmu č. OPO/1573/2023 pozemku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 15/21900/4/Náj.p.o./2001/MP
OPO/1573/2023
0,00 € D.A.CZVEDLER, spol. s r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
14. December 2023
Dodatok č. 1
OK/1583/2023
0,00 € BoneP, s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
14. December 2023
Dodatok č. 1
OK/1584/2023
0,00 € GEMMA stavebná firma a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13. December 2023
NHM č.18151/23
NHM/1554/2023
27,00 € Banyárová Marta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. OKU/1505/2023
OKU/1505/2023
460,00 € Skokan Horváthová Tímea Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. OKU/1446/2023
OKU/1446/2023
800,00 € Občianske združenie Kings Production Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12. December 2023
Zmluva o dielo
OK/1547/2023
30 000,00 € Bevatron s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky