Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
NHM 17486/23
NHM/0266/2023
34,00 € Juhászová Aneta, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č.1 (DOD/1615/2023) ku Záložnej zmluve č. OPO/1022/2022
DOD/1615/2023
0,00 € Limestonereal s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č. 1
OK/1611/2023
0,00 € Bevatron s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č. 2
OK/1602/2023
70 017,34 € EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č. 1
OK/1599/2023
0,00 € EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia č. OKU/1506/2023
OKU/1506/2023
1 580,00 € KoronArt Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202314495_Z
OO/1651/2023
1 907,00 € Gerši Peter, Ing. - GC Tech. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
OK/1601/2023
10 000,00 € PER-FEKT land services, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. OKU/1459/2023
OKU/1459/2023
700,00 € Kotlár Ladislav Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta NovéZámky na rok 2024 č. OSSK/...../2023
OSSK/1574/2023
353 400,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/46 (i.č. OÚ/0934/2022): OÚ/........../2023
OÚ/1637/2023
45 832,53 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č. 15 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Nové Zámky na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2026 uzatvorená podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z.
OK/1652/2023
432 508,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
21. December 2023
Dodatok č. 6 k Z M L U V E o poskytovaní služieb č. OPO/1750/2018
OSSK/1471/2023
0,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nitra Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
dodatok č.4 k Z M L U V E o poskytovaní služieb č. OSSK/1207/2020
OSSK/1520/2023
1 296,00 € Komunitné centrum KOMPAS Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
Smlouva o poskytování servisních služeb PREMIUM pro CLOUD PCO
MSP/1571/2023
50,00 € JabloNet s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
Smlouva o poskytování služby "Pronájem a správa serveru"
MSP/1572/2023
110,00 € JabloNet s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení odstránenia a umiestnenia vozidiel na určené parkovisko
OK/1582/2023
0,00 € Daniel Laluch AUTOLALUCH Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
Zmluva č. OSSK/0000/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
OSSK/1616/2023
299,50 € Sociálne služby VRBA n.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
Darovacia zmluva
OI/1620/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2023
NHM č.18193/23
NHM/1639/2023
27,00 € Mikulecz Pavol Mesto-Mestský úrad Nové Zámky