Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Lednické Rovne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ247-3.2024
200,00 € Anna RÁCOVÁ Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-34/2024
200,00 € Ľubomír Fabuš Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-35/2024
1 000,00 € Ing. Dušan Mikula Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-36/2024
13,00 € Jana Smetanová Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-37/2024
143,00 € Eva Capáková Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-38/2024
286,00 € Marián Vozárik Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-39/2024
4 000,00 € Martin Madro Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
IZ-43/2024
78,13 € Ján Szekely a Helena Szekelyová Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
IZ-42/2024
104,39 € KVARTA CHOCO, s.r.o. Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-41/2024
1 118,00 € Ing. Filip Chutko a Mgr. Dominika Chutko Medňanská Obec Lednické Rovne
18. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-40/2024
286,00 € Jaroslav Medňanský Obec Lednické Rovne
17. Júl 2024
Nájomná zmluva
NZ-16/2024
13,60 € Jana Balážová Obec Lednické Rovne
17. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-29/2024-1
234,00 € Ivan Potočný Obec Lednické Rovne
17. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-30/2024
234,00 € Dušan Potočný Obec Lednické Rovne
17. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-31/2024
52,00 € Marcela Potočná Obec Lednické Rovne
17. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-32/2024
52,00 € Drahomíra Žolnerová Obec Lednické Rovne
17. Júl 2024
Zmluva o refundácii nákladov
IZ-33/2024
182,00 € Pavol Vozárik Obec Lednické Rovne
16. Júl 2024
Príloha č. 1 k Zmluve
IZ-28/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s., Bratislava Obec Lednické Rovne
10. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. LED-13/2020
NZ-14/2024
0,00 € Ledrov, spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
10. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
IZ-29/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lednické Rovne