Centrálny register zmlúv

Obec Lednické Rovne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024
ZoPD-2/2024
7 000,00 € STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE Obec Lednické Rovne
25. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. EF-14/2023 zo dňa 29.09.2023
EF-1/2024
120 545,83 € STAVBAL s.r.o. Obec Lednické Rovne
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci a poradenstve
IZ-4/2024
0,00 € A4A Agency, s.r.o. Obec Lednické Rovne
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
IZ-1/2024
0,00 € Lidiia Kulchytska Obec Lednické Rovne
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
IZ-3/2024
0,00 € Inesa Kulchytska Obec Lednické Rovne
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
IZ-2/2024
0,00 € Petro Kulchytskyi Obec Lednické Rovne
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ248-1.2024
160,00 € Ján Harmecký Obec Lednické Rovne
2. Január 2024
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2024.
IZ-102/2023
0,00 € Ledrov, spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
2. Január 2024
Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2024.
IZ-103/2023
0,00 € Ledrov, spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
2. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe cintorínov zo dňa 27.02.2015
IZ-104/2023
18 000,00 € Ledrov, spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov poskytnutých obci Lednické Rovne podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZoPD-10/2023
1 782,00 € Mesto Púchov Obec Lednické Rovne
22. December 2023
Nájomná zmluva
NZ-4/2023
37,11 € Ján Korbel a Marianna Korbelová Obec Lednické Rovne
22. December 2023
Nájomná zmluva
NZ-5/2023
100,00 € Vivienn s.r.o. Obec Lednické Rovne
21. December 2023
Zmluva o bežnom účte
IZ-101/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Lednické Rovne
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku....
ZoPD-11/2023
900,00 € Aliis PU, n.o. Obec Lednické Rovne
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ247-8.2023
300,00 € Miloš Púpala Obec Lednické Rovne
11. December 2023
Dodatok č.11 k Zmluve o odbere tepla
IZ-97/2023
0,00 € DCA Therm, a.s. Obec Lednické Rovne
11. December 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke odbere tepla
IZ-98/2023
0,00 € DCA Therm, a.s. Obec Lednické Rovne
11. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
IZ-99/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lednické Rovne
11. December 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
IZ-100/2023
50,00 € TextilEco a.s. organizačná zložka Obec Lednické Rovne