Centrálny register zmlúv

Obec Lednické Rovne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ-6/2023
9 000,00 € Martin Budjač Obec Lednické Rovne
20. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ-2/2023
300,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Obec Lednické Rovne
17. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
IZ-83/2023
0,00 € Pavlus Residence, s.r.o. Obec Lednické Rovne
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
IZ-92/2023
33,00 € ENVIROPOL SK, s.r.o. Obec Lednické Rovne
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere textilného odpadu
IZ-91/2023
0,00 € TextilEco a.s. organizačná zložka Obec Lednické Rovne
6. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X083-211-27 zo dňa 18.3.2020
EF-15/2023
351 633,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
6. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
IZ-90/2023
0,00 € Energie 2 a.s. Obec Lednické Rovne
29. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
IZ-89/2023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s Obec Lednické Rovne
29. September 2023
Zmluva o dielo
EF-14/2023
118 447,73 € STAVBAL s.r.o. Obec Lednické Rovne
27. September 2023
Zmluva - Organizovanie a zabezpečenie vystúpenia výkonného umelca – skupiny KORTINA
IZ-88/2023
1 650,00 € skupina KORTINA vz Branislav Číčala TOP-AV.sk Obec Lednické Rovne
14. September 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ247-4.2023
171,95 € Kristína Berkyová Obec Lednické Rovne
11. September 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ248-5.2023
140,00 € Ľubomír Chachuľa Obec Lednické Rovne
8. September 2023
Darovacia zmluva
DZ-1/2023
300,00 € AB-SPED s.r.o. Obec Lednické Rovne
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
EF-13/2023
36 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
4. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
IZ-87/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Lednické Rovne
31. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
IZ-86/2023
0,00 € Pavlus Residence, s.r.o. Obec Lednické Rovne
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EF-12/2023
36 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
18. August 2023
Zmluva o spolupráci
IZ-84/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Lednické Rovne
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí colných služieb
IZ-85/2023
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
16. August 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ247-3.2023
330,00 € Alena Fabčinová Obec Lednické Rovne