Centrálny register zmlúv

Obec Lednické Rovne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. IZ-82/2021
NZ-3/2022
0,00 € Miroslav Jambor Obec Lednické Rovne
9. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
NZ-4/2022
0,00 € Obec Lednciké Rovne Pavel Vršanský
9. Apríl 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
NZ-5/2022
0,00 € Obec Lednciké Rovne Pavel Vršanský
9. Apríl 2022
Darovacia zmluva
DZ-1/2022
0,00 € ZO OZ KOVO RONA , a.s. Obec Lednické Rovne
20. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Kolektívnej zmluve
IZ-18/2022
0,00 € ZO SLOVES pri OcÚ Lednické Rovne Obec Lednické Rovne
29. Apríl 2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2020
IZ-19/2022
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
10. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
IZ-20/2022
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s Obec Lednické Rovne
16. Máj 2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 02.08.2021
IZ-23/2022
0,00 € Vladimír Vlasatý Obec Lednické Rovne
19. Máj 2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 13.05.2022
EF-5/2022
0,00 € Eko Strada s.r.o. Obec Lednické Rovne
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej sociálnej dávke
IZ-24/2022
0,00 € Monika Staňová Obec Lednické Rovne
1. Júl 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
IZ-34/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Obec Lednické Rovne
26. Júl 2022
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
IZ-36/2022
0,00 € Město Karolinka Obec Lednické Rovne
5. August 2022
Zmluva o nájme bytu
NZ248-4/2022
0,00 € Miroslav Podolan Obec Lednické Rovne
6. September 2022
Zmluva o nájme bytu
NZ247-6.2022
0,00 € Balážová Petra Obec Lednické Rovne
9. September 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
NZ-12/2022
0,00 € ZA HORIZONTY O.Z. Obec Lednické Rovne
9. September 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
NZ-12/2022
0,00 € ZA HORIZONTY O.Z. Obec Lednické Rovne
9. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
IZ-38/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. Obec Lednické Rovne
9. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
IZ-38/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. Obec Lednické Rovne
23. September 2022
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
IZ-40/2022
0,00 € Obec Zubák, Obec Horná Breznica, Obec Dolná Breznica, Obec Lednica, Obec Kvašov, Obec Horovce Obec Lednické Rovne
3. Október 2022
Dodatok č. 1 k projektovej zmluve č.71/2021
EF-8/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne