Centrálny register zmlúv

Obec Lednické Rovne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
EF-2/2023
548 243,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
25. Október 2023
DODATOK Č. 1 / 3311/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
EF-16/2023
548 243,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
18. November 2022
Zmluva o dielo
EF-11/2022
538 654,19 € Unistav Teplička, s.r.o. Obec Lednické Rovne
6. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X083-211-27 zo dňa 18.3.2020
EF-15/2023
351 633,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
EF-2/2022
322 141,74 € Unistav Teplička, s.r.o. Obec Lednické Rovne
23. Február 2023
Úverová zmluva
IZ-15/2023
288 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Obec Lednické Rovne
1. August 2023
DODATOK č. 2/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 71/2021
EF-11/2023
252 029,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
25. Júl 2023
Zmluva o úvere
IZ-78/2023
200 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s Obec Lednické Rovne
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
EF-3/2023
146 961,55 € STAVBAL s.r.o. Obec Lednické Rovne
5. Október 2022
Zmluva o dielo
LED-4/2022
140 000,00 € Ledrov, spol. s r.o. Obec Lednické Rovne
27. Máj 2022
Zmluva o dielo
IZ-28/2022
132 532,57 € VINKstav, s.r.o. Obec Lednické Rovne
25. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. EF-14/2023 zo dňa 29.09.2023
EF-1/2024
120 545,83 € STAVBAL s.r.o. Obec Lednické Rovne
29. September 2023
Zmluva o dielo
EF-14/2023
118 447,73 € STAVBAL s.r.o. Obec Lednické Rovne
13. Máj 2022
Zmluva o dielo
EF-4/2022
105 452,38 € Eko Strada s.r.o. Obec Lednické Rovne
18. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
IZ-24/2024
99 969,87 € RONA, a.s., Lednické Rovne Obec Lednické Rovne
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ-23/2024
94 866,46 € Stroj-Max s.r.o. Obec Lednické Rovne
3. August 2022
Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach“ v projekte „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach
EF-7/2022
88 551,72 € PETMART plus,s.r.o. Obec Lednické Rovne
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
IZ-12/2024
82 878,46 € Stroj-Max s.r.o. Obec Lednické Rovne
12. Júl 2023
Zmluva o dielo
IZ-74/2023
60 000,00 € ArchArt s.r.o. Obec Lednické Rovne
12. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021
LED-1/2022
56 000,00 € Ledrov, spol. s r.o. Obec Lednické Rovne