Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Hincovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva č. VMI1410002304
2024/07
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Hincovce
8. Apríl 2024
Poistná zmluva
2024/08
15,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hincovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2024/06
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Hincovce
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
2024/05
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Hincovce
7. Marec 2024
Kúpna zmluva 22400045
202402
0,00 € KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Hincovce
15. Február 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
2024/03
0,00 € Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Obec Hincovce
15. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2024/02
35,46 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 45/2016
2024/01
0,00 € Obec Smižany Obec Hincovce
2. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2024
2023/22
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2023/21
105,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Obec Hincovce
12. December 2023
Kúpna zmluva
2023/20
0,00 € Obec Hincovce Filip Milan
29. November 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
2023/19
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Obec Hincovce
31. Október 2023
Dohoda č. 23/44/010/23
2023/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Hincovce
24. Október 2023
Zmluva č. POD 38/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
2023/17
3 871,84 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Hincovce
22. September 2023
Dohoda č.23/44/054/1182 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
2023/16
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hincovce
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/15
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Hincovce
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2023/14
0,00 € Stavoprojekt, s.r.o. Obec Hincovce
31. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2023/13
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hincovce
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04495
2023/12
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Hincovce
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/11
30,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hincovce