Centrálny register zmlúv

Obec Hincovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán
4/2022
500,00 € Alphabet partner s.r.o. OBEC HINCOVCE