Centrálny register zmlúv

Obec Hincovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
2023/10
28 200,00 € Stavoprojekt,l s.r.o. Obec Hincovce
17. Máj 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2023/09
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Hincovce
3. Máj 2023
Zmluva č. 1423 298 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
2023/08
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hincovce
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácií softvéru a jeho podpore)
2023/6
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Hincovce
3. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“- opatrenie č. 2
2023/05
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Hincovce
24. Marec 2023
Nájomná zmluva 3/2023
2023/04
0,00 € Obec Hincovce Lesopasienková spoločnosť Trsťany
17. Marec 2023
Nájomná zmluva 1/2023
2023/03
0,00 € Obec Hincovce Bývalí urbarialisti obce Hincovce a lesná spoločnosť Hincovce, pozemkové spoločenstvo
15. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 22300026
2023/02
0,00 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Hincovce
1. Február 2023
Kúpna zmluva
2023/001
0,00 € Forgáč Ondrej Obec Hincovce
9. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2023
2022/19
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
9. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2022/20
28,14 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
19. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo 6/2014 – ZSS
18/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
19. Október 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 zo dňa 30. 12. 2021
17/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
17. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe
2022/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hincovce
25. Júl 2022
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
12/2022
150,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Hincovce
13. Júl 2022
Kúpna zmluva
2022/15
1,00 € Ondrej Forgáč, Marta Forgáčová Obec Hincovce
9. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/14
2 500,00 € Košický samosprávny kraj Obec Hincovce
13. Jún 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022
3/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
27. Máj 2022
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
11
151,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Hincovce
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1422296
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR OBEC HINCOVCE