Centrálny register zmlúv

Obec Hincovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
2023/10
28 200,00 € Stavoprojekt,l s.r.o. Obec Hincovce
24. Október 2023
Zmluva č. POD 38/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
2023/17
3 871,84 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Hincovce
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/15
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Hincovce
9. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/14
2 500,00 € Košický samosprávny kraj Obec Hincovce
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1422296
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR OBEC HINCOVCE
3. Máj 2023
Zmluva č. 1423 298 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
2023/08
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hincovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2024/06
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Hincovce
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04495
2023/12
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Hincovce
26. Apríl 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán
4/2022
500,00 € Alphabet partner s.r.o. OBEC HINCOVCE
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
2024/05
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Hincovce
27. Máj 2022
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
11
151,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Hincovce
25. Júl 2022
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
12/2022
150,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Hincovce
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2023/21
105,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Obec Hincovce
22. September 2023
Dohoda č.23/44/054/1182 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
2023/16
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hincovce
29. November 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
2023/19
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Obec Hincovce
15. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2024/02
35,46 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/11
30,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hincovce
9. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2022/20
28,14 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
8. Apríl 2024
Poistná zmluva
2024/08
15,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hincovce
13. Júl 2022
Kúpna zmluva
2022/15
1,00 € Ondrej Forgáč, Marta Forgáčová Obec Hincovce