Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Bodíky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
241123
0,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Bodíky
24. November 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 8/2002
231124
0,00 € GULÁZSI s.r.o. Obec Bodíky
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3112023
0,00 € N.M. - Audit, spol. s r.o. Obec Bodíky
11. Október 2023
Dodatok -Zmluva o dielo : ÚP
Dodatok 11102023
0,00 € Ing. arch. Janka Privalincová Obec Bodíky
11. Október 2023
Dodatok 2 - Zmluva o dielo : ÚP
Dodatok 2
0,00 € Ing. arch. Janka Privalincová Obec Bodíky
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
30/CKF/2023
2 800,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
21. September 2023
Dodatok zo dňa 06.09.2023
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 8/2002
0,00 € GULÁZSI s.r.o. Obec Bodíky
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0523
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
26. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP - Z302091DBI9-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bodíky
17. August 2023
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní domenových a webhostingových služieb
MC09082023-001
0,00 € webex.digital s.r.o. Obec Bodíky
28. Jún 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/OBC/R/K/DS/0006
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
9. Jún 2023
Dodatok č. 13
Dodatok č. 13
0,00 € Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda Obec Bodíky
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
3230048
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
22. Marec 2023
Dodatok k zmluve v OH
1/2023
0,00 € PURA W, s.r.o. Obec Bodíky
22. Marec 2023
Nájomná zmluva
230320
0,00 € Obec Bodíky Štefan S
22. Marec 2023
Nájomná zmluva
05/2023
0,00 € Obec Bodíky Tomáš Nagy-SHR
6. Marec 2023
Mandátna zmluva
230301
0,00 € Bc. Beáta Nagyová Obec Bodíky
15. Február 2023
Zmluva o dielo: ÚP, obec Bodíky - dodatok
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. arch. Janka Privalincová Obec Bodíky
31. Január 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
tz2022-11-30nv4
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodíky
31. Január 2023
Zmluva o aktualizácii programov
tz2022-11-30-nv5
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodíky