Centrálny register zmlúv

Obec Bodíky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva č. 8/2002
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Bodíky
3. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2/2022 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Bodíky
14. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
03062022
0,00 € Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper Obec Bodíky
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/P/F/DS/0546
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
31. August 2022
Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní
Dodatok č.1
0,00 € Občianské združenie Dogazyl Obec Bodíky
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva č. 17/CKF/P/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
30. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Obec Bodíky Ing. Klára T.
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20221118
0,00 € Občianské združenie Kukkonia Obec Bodíky
22. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok
0,00 € PURA W, s.r.o. Obec Bodíky
25. November 2022
Kúpna zmluva
Zmluva 25112022
0,00 € Obec Bodíky Jozef B.
1. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb na úseke odpadového hospodárstva
8/2002
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Bodíky
1. December 2022
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Tímea S Obec Bodíky
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
204/2023
0,00 € NOWAS s.r.o. Obec Bodíky
20. December 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € František Cz. Obec Bodíky
31. Január 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
tz2022-11-30nv4
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodíky
31. Január 2023
Zmluva o aktualizácii programov
tz2022-11-30-nv5
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodíky
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
tz2022-12-02-nv1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodíky
15. Február 2023
Zmluva o dielo: ÚP, obec Bodíky - dodatok
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. arch. Janka Privalincová Obec Bodíky
6. Marec 2023
Mandátna zmluva
230301
0,00 € Bc. Beáta Nagyová Obec Bodíky
22. Marec 2023
Dodatok k zmluve v OH
1/2023
0,00 € PURA W, s.r.o. Obec Bodíky