Centrálny register zmlúv

Obec Bodíky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
03062022
0,00 € Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper Obec Bodíky
3. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2/2022 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Bodíky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/P/DS/0031
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva č. 8/2002
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Bodíky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3220084
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/P/S/DS/0034
1 250,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
22. Apríl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
1/2022
14 952,00 € IP HOME Slovakia s.r.o. Obec Bodíky