Centrálny register zmlúv

Obec Bodíky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
tz2022-12-02-nv1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodíky
20. December 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € František Cz. Obec Bodíky
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
204/2023
0,00 € NOWAS s.r.o. Obec Bodíky
1. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb na úseke odpadového hospodárstva
8/2002
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Bodíky
1. December 2022
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Tímea S Obec Bodíky
25. November 2022
Kúpna zmluva
Zmluva 25112022
0,00 € Obec Bodíky Jozef B.
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20221118
0,00 € Občianské združenie Kukkonia Obec Bodíky
22. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok
0,00 € PURA W, s.r.o. Obec Bodíky
30. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Obec Bodíky Ing. Klára T.
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva č. 17/CKF/P/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
31. August 2022
Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní
Dodatok č.1
0,00 € Občianské združenie Dogazyl Obec Bodíky
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/P/F/DS/0546
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
14. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
03062022
0,00 € Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper Obec Bodíky
3. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2/2022 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Bodíky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/P/DS/0031
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva č. 8/2002
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Bodíky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3220084
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/P/S/DS/0034
1 250,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
22. Apríl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
1/2022
14 952,00 € IP HOME Slovakia s.r.o. Obec Bodíky