Centrálny register zmlúv

Obec Bodíky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o dielo
0124
442 719,35 € GSP - STAV, s. r. o. Obec Bodíky
29. December 2023
Zmluva č. 230559 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
230559 08U02
362 600,00 € Environmentálny fond Obec Bodíky
26. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP - Z302091DBI9-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bodíky
22. Apríl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
1/2022
14 952,00 € IP HOME Slovakia s.r.o. Obec Bodíky
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0523
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/464
5 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Bodíky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3220084
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
3230048
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
3240050
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
30/CKF/2023
2 800,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/P/S/DS/0034
1 250,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/P/DS/0031
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2024/OBC/R/S/DS/0013
1 050,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva č. 8/2002
0,00 € Gulázsi s.r.o. Obec Bodíky
3. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2/2022 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Bodíky
14. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
03062022
0,00 € Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper Obec Bodíky
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/P/F/DS/0546
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
31. August 2022
Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní
Dodatok č.1
0,00 € Občianské združenie Dogazyl Obec Bodíky
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva č. 17/CKF/P/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
30. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Obec Bodíky Ing. Klára T.