Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Tekovské múzeum v Leviciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Nájomná zmluva
TMLV-66/2024
Doplnená
1 200,00 € KULTURA SLOVAKIA s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
TMLV-64/2024
300,00 € Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Tekovské múzeum v Leviciach
26. Apríl 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
TMLV-61/2024
90,00 € iToilets, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
4. Apríl 2024
Protokol o zverení majetku do správy
TMLV-56/2024
261 880,38 € Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389858
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389802
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389810
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389804
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389812
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389876
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389892
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389873
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389930
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. TMLV-20/2024-001
TMLV-20/2024-002
31 984,98 € EN LIBRE, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
31. Január 2024
Zmluva o dielo
TMLV-20/2024-001
32 071,70 € EN LIBRE, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
29. Január 2024
Zmluva č. 60/2024 o platbe členského príspevku
TMLV-8/2024-001
180,00 € Zväz múzeí na Slovensku Tekovské múzeum v Leviciach
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
TMLV-15/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
24. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
TMLV-15/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
7. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
TMLV-151/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
22. November 2023
Dohoda o výpožičke výstavného nábytku
TMLV-137/2023
30,00 € Obec Kalná nad Hronom Tekovské múzeum v Leviciach