Centrálny register zmlúv

Tekovské múzeum v Leviciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o dielo
TMLV-142/2023
10 500,00 € Obnova, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
TMLV-144/2022
10 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Tekovské múzeum v Leviciach
3. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov
TMLV-169/2022-001
0,00 € GGFS, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
13. September 2023
Nájomná zmluva
TMLV-115/2023
600,00 € Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Tekovské múzeum v Leviciach
13. September 2023
Nájomná zmluva
TMLV-116/2023
200,00 € Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Tekovské múzeum v Leviciach
6. September 2023
Nájomná zmluva
TMLV-113/2023
250,00 € ZO CSEMADOK Tekovské múzeum v Leviciach
25. August 2023
Nájomná zmluva
TMLV-111/2023
1 565,00 € Client Service, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
23. August 2023
Zmluva o dielo
TMLV-95/2023
2 550,00 € doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. Tekovské múzeum v Leviciach
10. August 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023
TMLV-3/2023-001
300,00 € Mesto Levice Tekovské múzeum v Leviciach
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03151
TMLV-26/2023-005
1 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
27. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
1009901546
4 081,62 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Tekovské múzeum v Leviciach
27. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
5519002035
486,80 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Tekovské múzeum v Leviciach
27. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
3559009432
131,04 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Tekovské múzeum v Leviciach
27. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
Návrh poistnej zmluvy
362,48 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Tekovské múzeum v Leviciach
23. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
TMLV-94/2023
650,00 € Nemzeti Örokség Alapítvány Tekovské múzeum v Leviciach
23. Jún 2023
Nájomná zmluva
TMLV-93/2023
900,00 € KULTURA SLOVAKIA s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/2021 (Mandátna zmluva č. 01/2021)
TMLV-83/2021-001
135,00 € Tamyko, s.r.o Tekovské múzeum v Leviciach
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02040
TMLV-145/2022-005
2 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
26. Máj 2023
Zmluva o dielo - reštaurovanie so zretľom zachovať autenticitu - "Náhrobník levického lekárnika Karola Medveczkého" - I. etapa rešt. prác.
TMLV-73/2023
2 327,00 € Rest&Ferrum s.r.o., v zastúpení Akademický sochár Stanislav Kožela Tekovské múzeum v Leviciach
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023
TMLV-125/2022-003
700,00 € Mesto Levice Tekovské múzeum v Leviciach