Centrálny register zmlúv

Tekovské múzeum v Leviciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2022
Nájomná zmluva
TMLV - 72/2022
0,00 € Mgr. Ela Lehotská Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
TMLV - 95/2022
0,00 € OOCR Tekov Tekovské múzeum v Leviciach
18. Október 2022
Dohoda č. 22/15/101/30
TMLV-136/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Tekovské múzeum v Leviciach
1. Február 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
TMLV-169/2022
0,00 € GGFS Tekovské múzeum v Leviciach
5. Máj 2023
Nájomná zmluva
TMLV-79/2023
0,00 € TERROIR TEKOV, o.z. Tekovské múzeum v Leviciach
3. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov
TMLV-169/2022-001
0,00 € GGFS, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
24. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
TMLV-15/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
7. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
TMLV-151/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
TMLV-15/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389858
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389802
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389810
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389804
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389812
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389876
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389892
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389873
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
28. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389930
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
22. November 2023
Dohoda o výpožičke výstavného nábytku
TMLV-137/2023
30,00 € Obec Kalná nad Hronom Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 79/2022
70,00 € Mgr. Nikola Mihálová Tekovské múzeum v Leviciach