Centrálny register zmlúv

Tekovské múzeum v Leviciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2022
Nájomná zmluva
TMLV - 72/2022
0,00 € Mgr. Ela Lehotská Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 78/2022
3 820,00 € Mgr. Art. Štefan Kocka Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 77/2022
6 530,00 € GryfArt s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 76/2022
1 590,00 € Mgr. Radovan Blaho Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 79/2022
70,00 € Mgr. Nikola Mihálová Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 80/2022
500,00 € PhDr. Judita Duhonyová Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 81/2022
1 036,00 € Miriam Košuthová Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 82/2022
360,00 € Mgr. Peter Pleva Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 83/2022
3 520,00 € Mgr. Miriam Hančikovská Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 22-540-03108
TMLV - 33/2022-007
2 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 22-540-03524
TMLV - 34/2022-007
2 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
TMLV - 95/2022
0,00 € OOCR Tekov Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Nájomná zmluva
TMLV - 98/2022
550,00 € Kultúra Slovakia s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Nájomná zmluva
TMLV - 99/2022
265,00 € Kultúra Slovakia s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach