Centrálny register zmlúv

Tekovské múzeum v Leviciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Protokol o zverení majetku do správy
TMLV-56/2024
261 880,38 € Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Tekovské múzeum v Leviciach
31. Január 2024
Zmluva o dielo
TMLV-20/2024-001
32 071,70 € EN LIBRE, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. TMLV-20/2024-001
TMLV-20/2024-002
31 984,98 € EN LIBRE, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
20. November 2023
Zmluva o dielo
TMLV-142/2023
10 500,00 € Obnova, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
TMLV-144/2022
10 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 77/2022
6 530,00 € GryfArt s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
12. August 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 114/2022
5 340,00 € Galbis s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
27. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
1009901546
4 081,62 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 78/2022
3 820,00 € Mgr. Art. Štefan Kocka Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Kúpna zmluva
TMLV - 83/2022
3 520,00 € Mgr. Miriam Hančikovská Tekovské múzeum v Leviciach
17. Máj 2023
Zmluva o dielo - komplexné reštaurovanie diel zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach
TMLV-72/2023
3 500,00 € SK restauro, s.r.o, v zastúpení Mgr. Art. Štefan Kocka Tekovské múzeum v Leviciach
12. August 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 115/2022
3 310,00 € Mgr Radovan Blaho Tekovské múzeum v Leviciach
30. August 2022
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
TMLV-118/2022
3 045,00 € Client Service, s.r.o. Tekovské múzeum v Leviciach
23. August 2023
Zmluva o dielo
TMLV-95/2023
2 550,00 € doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. Tekovské múzeum v Leviciach
26. Máj 2023
Zmluva o dielo - reštaurovanie so zretľom zachovať autenticitu - "Náhrobník levického lekárnika Karola Medveczkého" - I. etapa rešt. prác.
TMLV-73/2023
2 327,00 € Rest&Ferrum s.r.o., v zastúpení Akademický sochár Stanislav Kožela Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 22-540-03108
TMLV - 33/2022-007
2 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, č. 22-540-03524
TMLV - 34/2022-007
2 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02040
TMLV-145/2022-005
2 000,00 € Fond na podporu umenia Tekovské múzeum v Leviciach
7. Február 2023
Kúpna zmluvy
TMLV-27/2023
1 600,00 € Alojz Krčmár Tekovské múzeum v Leviciach
10. Júl 2022
Zmluva o dielo
TMLV - 76/2022
1 590,00 € Mgr. Radovan Blaho Tekovské múzeum v Leviciach