Centrálny register zmlúv

Protimonopolný úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Dohoda o kompetenčnom vzdelávaní č. 01/2024
ZML/5/2024
5 533,68 € JUDr. Karolína Zverková, PhD. Protimonopolný úrad SR
12. Január 2024
Dohoda o vedení služobného motorového vozidla
ZML/4/2024
0,00 € zamestnanec Protimonopolný úrad SR
11. Január 2024
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
ZML/2/2024
2 500,00 € LegalMánya s.r.o. Protimonopolný úrad SR
11. Január 2024
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
ZML/3/2024
0,00 € JUDr. Ing. Mgr. Zsolt Mánya, PhD., MHA. Protimonopolný úrad SR
8. Január 2024
Dohoda o vedení služobného motorového vozidla
ZML/1/2024
0,00 € zamestnanec Protimonopolný úrad SR
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML/24/2023
9 645,00 € airo, s.r.o. Protimonopolný úrad SR
24. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZML/23/2023
0,00 € Haspo.sk s. r. o. Protimonopolný úrad SR
13. November 2023
Zmluva o odborných službách
ZML/20/2023
7 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Protimonopolný úrad SR
7. November 2023
Zmluva o vytvorení a použití diela a licenčná zmluva
ZML/19/2023
500,00 € Mgr. Peter Bubla Protimonopolný úrad SR
20. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZML/17/2023
26 405,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
13. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZML/15/2023
42 309,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
10. Október 2023
Dohoda o vedení služobného motorového vozidla
ZML/14/2023
0,00 € zamestnanec Protimonopolný úrad SR
10. Október 2023
Dohoda o vedení služobného motorového vozidla
ZML/16/2023
0,00 € zamestnanec Protimonopolný úrad SR
29. September 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
ZML/13/2023
4 831,00 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka Protimonopolný úrad SR
28. September 2023
Dohoda o poskytovaní služieb
ZML/11/2023
0,00 € Colliers International, spol. s.r.o. Protimonopolný úrad SR
26. September 2023
Zmluva č. SE-OD1-2023/003208-004 o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
ZML/9/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Protimonopolný úrad SR
13. September 2023
Dohoda o vedení služobného motorového vozidla
ZML/10/2023
Doplnená
0,00 € zamestnanec Protimonopolný úrad SR
12. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZML/8/2023
46 223,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
5. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZML/4/2023
27 494,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
25. Apríl 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/PMÚ SR
ZML/3/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná , a.s. Protimonopolný úrad SR