Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov
202200813/2022
946,78 € Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Mesto Prešov
1. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov
202200812/2022
2 400,00 € Senior centrum Šírava n.o. Mesto Prešov
1. Október 2022
zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta
82/2022
0,00 € SkyToll a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Október 2022
Nájomná zmluva
2022/021
0,00 € Milan ČERVENKA Obec Dedinky
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 105
55,00 € Študentský domov AU Alina Rybak
1. Október 2022
na účely záujmového útvaru pre deti – baletná príprava
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 238122022K
1 422,07 € Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11 Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 102
55,00 € Študentský domov AU Iuliia Startseva
1. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
581/2022
500,00 € Zmluva o poskytnutí finančného daru Obec Pribeta
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 103
55,00 € Študentský domov AU Karina Lizen
1. Október 2022
Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární
O_580/2022
0,00 € Energiepark, s.r.o. Obec Pribeta
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 104
55,00 € Študentský domov AU Lizaveta Hlazava
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 101
55,00 € Študentský domov AU Natália Lukácsová
1. Október 2022
Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární
580/2022
0,00 € Energiepark, s.r.o. Obec Pribeta
1. Október 2022
Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární
580/2022
0,00 € Energiepark, s.r.o. Obec Pribeta
1. Október 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
10/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
1. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
A2022/04
2 640,00 € Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o. Obec Pribeta
1. Október 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
2022
0,00 € Motor-car Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
1. Október 2022
Dohoda o odbere tepelnej energie - priloha 5 k Zmluve 43_16_2019
-CRZ-
0,00 € Veolia Energia Brezno,a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Október 2022
Prenájom nebytových priestorov
249142022
758,61 € Základná škola Hroncova 23, Košice Základná škola Starozagorská 8, Košice
1. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Z/356/2022
77 846,00 € Ľubomír Hoľma TRSTENSKÁ KERAMIKA Mesto Trstená