Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/208/16/2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/208/16/2019
166,13 € Obec Granč - Petrovce Barbora Fabinyi, Erik Fabinyi
23. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/018/2024
TvU_2024_PdF_42
60,00 € Ing. Miroslav Beňo, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 202403788
20/5/2024
0,00 € Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
23. Máj 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. P/2/2024 o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby
P/2/2024 - Ukončenie
0,00 € CsiDr. ThLic. Martin Kramara, Biskupský úrad Žilina Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
23. Máj 2024
Zmluva č. 5/1000215640 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000215640
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Ku Bratke 3 934 01 Levice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Máj 2024
ZMLUVA č. P/3/2024 o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby
P/3/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
23. Máj 2024
prenájom KD - zumba
19/2024/KD
100,00 € Obec Zeleneč Ivana Brunovská
23. Máj 2024
Kúpna zmluva na dodanie originálnych a kompatibilných tonerových kaziet
07/2024
6 978,00 € JURIGA spol. s r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
2933 2024/078
13 000,00 € Obec Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 777 Borský Mikuláš TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
23. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-94/2024
9,95 € Pavel PAVLÍK Ministerstvo obrany SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
871/BJ10/2024
0,00 € HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz., a.s. ) Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03673-Z
SPO-V04-03673-Z
19 000,00 € Ing. Zdenko Sičák Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
216/2024C
35,00 € Medveď Ján Technické služby mesta Nová Baňa
23. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/017/2024
TvU_2024_PdF_41
184,50 € PedDr. Vladimíra Poláčková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Máj 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
215/2024C
70,00 € Konečná Darina Technické služby mesta Nová Baňa
23. Máj 2024
Rezervačná zmluva
44
0,00 € SFZ Event. s.r.o. Nitrianska investičná, s.r.o.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
00
0,00 € Obec Vinodol Obec Pana
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
292024
0,00 € CINETECH s.r.o. Litterra, n. o.
23. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-92/2024
11,84 € Ing. Norbert HUTKA Ministerstvo obrany SR
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01168-Z
SPO-V05-01168-Z
22 800,00 € Matúš Milo Slovenská agentúra životného prostredia