Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1190/2023-M_ODFSS
437 568,00 € Mesto Bytča Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98579/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malá nad Hronom
6. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 5-2023-26-09-01
CRZ 917-2023-LSR
0,00 € S Timber, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
6. Február 2023
Contract for the provision of financial support for secondment for staff and researchers ( research, training and networking cost) within the H2020-MSCA ( Marie Sklodowska Curie Actions )
R-10818/2022
0,00 € Dhanalakshmi Tamatam, Mphil. Technická univerzita vo Zvolene
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98577/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malá Čierna
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1595SP/UNB/2022
5 000,00 € Beáta Hamiová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Zmluva č. 01/2023 zo dňa 01.02.2023 o nájme nebytových priestorov
01/2023
80,00 € Stanislava Hrisenková Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1705/2023-M_ODFSS
66 120,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98574/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bučany
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1594SP/UNB/2022
5 000,00 € Janette Šníderová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 4-2023-26-09-01
CRZ 914-2023-LSR
0,00 € S Timber, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1456/2023-M_ODFSS
322 344,00 € BELLINA, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu
5100035159/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98572/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Streda nad Bodrogom
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1593SP/UNB/2022
5 000,00 € Bc. Jana Dunajová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1495/2023-M_ODFSS
65 880,00 € Baobab services Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1234/2023-M_ODFSS
396 684,00 € AMOS n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Február 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
739/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin AbbVie s.r.o.
6. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 3-2023-26-09-01
CRZ 913-2023-LSR
0,00 € S Timber, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1592SP/UNB/2022
5 000,00 € Mgr. Beáta Bažányová Univerzitná nemocnica Bratislava