Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena "IN REM"
ZM_015/2024
0,00 € Kamenárstvo STONE, s.r.o. Mestská časť Košice - Krásna
20. Máj 2024
Zamestnávateľská zmluva
143/2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva s názvom: Modernizácia miestnych komunikácií v Moldave nad Bodvou" Severná ulica cesta a chodník
181/2024
355,74 € Spišprojekt, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/982/IV/FIF/TAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta UK v Bratislave (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
242/2024-PR
487,37 € Nezisková organizácia Barbora SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Kúpna zmluva - Rýchlostná cesta R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa - dodanie drevnej hmoty
243/2024-KE
5 922,06 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
244/2024-PR
4 163,05 € L.P. Development a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
249/2024-PR
4 363,39 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
250/2024-PR
5 514,13 € Vasil Tsynkanych SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Dodatok k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
ZML_201/2024
0,00 € Ticketware SE Mesto Svidník
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
086/2024/MKOS
90,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín Snina MKaOS
20. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/495/2024
0,00 € Mesto Trebišov R&R AutoŠkola s. r. o.
20. Máj 2024
cestovné poistenie
52024
0,00 € All Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá
20. Máj 2024
zmluva o zájazde
4/2024
0,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá
20. Máj 2024
Zmluva o dielo BauTop, s.r.o.
ZOD_004/2024
388 269,46 € BauTop, s.r.o. Obec Pohorelá
20. Máj 2024
Darovacia zmluva uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Darovacia zmluva RD Vrátno - Vrátnofest 2024
250,00 € Rol'nicke družstvo "Vrátno", Hradište pod Vrátnom Obec Hradište pod Vrátnom
20. Máj 2024
Dohoda o splátkovom kalendári a uznanie dlhu
01/2024
554,10 € Ivana Urbanovská RETEST
20. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva č. 13/2024/ŽitMDS
560,00 € ZSE Energia, a.s. Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1
20. Máj 2024
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.2024-008-OÚ
Zmluva č. 40/2024/ZslMuTT
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
20. Máj 2024
Licenčná zmluva o poskytnutí autorských práv Z/2024/969/XIV/RUK/ARCH
Zmluva č. 41/2024/ZslMuTT
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1