Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
December
2012
Zmluva o dielo - Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu
ŠOP SR/114/2012
Doplnená
7 892 029,80 € Lomtec.com, a s. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2.
Október
2020
Dodatok č. 8 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017
150-2020/2358-8530
9 650 034,00 € 1) GlobalTel, a.s., 2) SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
7.
September
2020
Kúpna zmluva č.101/OMRaPZ/2020
101/OMRaPZ/2020
605 000,00 € LABO - SK, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28.
September
2020
Kúpna zmluva č.108/OMRaPZ/2020
108/OMRaPZ/2020
20 000,00 € WTS – world trade solution, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30.
September
2020
Kúpna zmluva č.106/OMRaPZ/2020
106/OMRaPZ/2020
18 960,00 € EXIMA, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2.
Október
2020
Kúpna zmluva č.110/OMRaPZ/2020
110/OMRaPZ/2020
2 915 000,00 € Eurolab Lambda a.s Správa štátnych hmotných rezerv SR
30.
Máj
2019
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby PZS/2/2019/13
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby PZS/2/2019/13
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Materská škola Spišská Belá
30.
Máj
2019
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/18
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/18
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art.
30.
Máj
2019
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/20
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/20
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Automonti
30.
Máj
2019
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/30
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/30
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Obec Ľubica
30.
September
2020
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pre predsedu NR SR
372/2020 K NR SR
82 000,00 € PhDr. Anton Hrnko, CSc. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11.
September
2020
Oznámenie poskytovateľa č. 01/2020
Oznámenie poskytovateľa č. 01/2020
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
August
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ARS1
Z312031ARS1
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2020
Kúpna zmluva č. 2020/254 - Osobné automobily
6200002844
3 433 200,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Úrad pre investície a akvizície MO SR
23.
Január
2015
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZM1001726
1 488,00 € Milan Lasica Rozhlas a televízia Slovenska
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ARV2
Z312031ARV2
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9.
September
2020
ZMLUVA O DIELO
01/2017
274 985 419,17 € JV ICM – VAHOSTAV-SK zložená z členov ICM S.p.A., VÁHOSTAV - SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29.
September
2020
Rámcová dohoda
7651/2020/5400/71
1 202 205,00 € ČESATO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5.
Október
2020
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
7688/2020/5400/072
109 200,00 € METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky
9.
Október
2020
Zmluva o dielo č. 02/2020/SL/ORTT
02/2020/SL/ORTT
1 151 323,28 € TSS Grade a. s. Železnice Slovenskej republiky