Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
1 998,29 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
28. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
617
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v pri Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Centrum pre deti a rodiny Nitra
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke školského ovocia
181
Doplnená
0,00 € GAS Familia s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - Verejné osvetlenie
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - Verejné osvetlenie.
Doplnená
1 221,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Obec Radoľa
26. Máj 2023
Hráčska zmluva - profesionálny športovec - hádzanár
06/2023-Há
Doplnená
0,00 € Ladislav Kovačin MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
0212-2022-1
Doplnená
0,00 € Ivan Artim Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
27. Január 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu (Hotel Hydro, Krpáčovo)
202300013/2022
Doplnená
5 100,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola Československej armády
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb dodatok č.1
Dodatok č.12023
Doplnená
60,00 € Urbani Partners s.r.o Obec Povrazník
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Käpnej zmluve zo dňa 29.10.2021
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 29.10.2021
Doplnená
0,00 € NESTaudio s.r.ol Obec Richvald
4. Apríl 2023
Zmluva o usporiadaní predstavenia
19/2023
Doplnená
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Štátne divadlo Košice
25. Máj 2023
Kontrakt na rok 2023 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu poskytovateľa 89/2023 a Zdravotníckou implementačnou agentúrou číslo kontraktu prijímateľa 1/2023
1/2023
Doplnená
0,00 € Zdravotnícka implementačná agentúra Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Máj 2023
Dohoda 23/21/054/31
Dohoda 23/21/054/31
Doplnená
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Centrum sociálnych služieb Zákamenné
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
9321202303
Doplnená
1,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Víťaz