Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
6300242473
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59
5. Február 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 8/2024
8/2024
Doplnená
0,00 € Kite Pharma EU B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 73/3025/2023
033/2023
Doplnená
3 500,00 € Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, občianske združenie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28. Február 2024
Zmluva o dielo
9/2024
Doplnená
238 752,59 € SESTAV, s.r.o. Obec Dolné Kočkovce
28. Február 2024
ZMLUVA o poskytovaní verejných služieb
97/2024
Doplnená
0,00 € DSI DATA, a. s. Mesto Dolný Kubín
28. Február 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/05/2024
3224/05/2024
Doplnená
5 408,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola, Fábryho 44, Košice
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
02/2024
Doplnená
0,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci, Mgr. Katarína Ferenczová Obec Gregorova Vieska
27. Február 2024
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
-
Doplnená
0,00 € Združenie "Športová infraštruktúra Stará Bystrica" - ŠPORTFINAL s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. Obec Stará Bystrica
27. Február 2024
Pracovná zmluva
01102011-N
Doplnená
0,00 € Viktor Rácz Nána Invest, s.r.o.
26. Február 2024
Kolektívna zmluva
ZSMSP006/32/2024
Doplnená
0,00 € Základná organizácia PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Pohorelá Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
26. Február 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/KKOŠJ/010
Doplnená
650,00 € Gymnázium F. G. Lorcu Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
23. Február 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva 042024
Doplnená
875,00 € Združenie maďarských podnikateľov na Slovensku o.z. Gemersko-malohontské osvetové stredisko
23. Február 2024
najomna_zmluva_umiestnenie_boxu_balikovo_slovak_parcel_service
NAJ_001/2024
Doplnená
20,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Kapušany
23. Február 2024
Z M L U V A č. 231397 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231397 08U03
Doplnená
59 796,00 € Environmentálny fond Obec Šarišské Dravce
22. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
5/2/2024
Doplnená
0,00 € SPP, a.s. Obec Divín
20. Február 2024
Kolektívna Zmluva
1/ kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku ZŠ kniežaťa Pribinu Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra