Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Trstená na Ostrove
Doplnená
0,00 € Obec Trstená na Ostrove Štatistický úrad SR
13.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovanie verejných služieb cez pevné pripojenie A16647922
138/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12.
Apríl
2021
Zmluvy o spolupráci
Pedagogická prax DPŠ – študentka, študent, študentky
Doplnená
0,00 € Podľa zoznamu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1313
Doplnená
0,00 € Milan Majchrák - Silvester Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 5564/2021/LSR
CRZ 5564/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Dušan Papiak D P D
8.
Apríl
2021
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
2018/023
Doplnená
694 699,15 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vrútky
Doplnená
0,00 € Mesto Vrútky Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Rámcová dohoda VÚSCH č. 45-2021-RD
45-2021-RD
Doplnená
175 744,80 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Stará Voda
Doplnená
0,00 € Obec Stará Voda Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Studienka
Doplnená
0,00 € Obec Studienka Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Suchá nad Parnou
Doplnená
0,00 € Obec Suchá nad Parnou Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Svätuš
Doplnená
0,00 € Obec Svätuš Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Širákov
Doplnená
0,00 € Obec Širákov Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1179/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Fakultná nemocnica Trnava
7.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4 (A) podľa §54
21/07/54E/439
Doplnená
0,00 € Robert Opatovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica