Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
10/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
30.
Október
2020
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/012/77 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z.
19/35/012/77
Doplnená
0,00 € Materská škola, Ul. Československej armády 1590, Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/010/26 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
19/35/010/26
Doplnená
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/010/28 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
19/35/010/28
Doplnená
0,00 € Obec Dlhé nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/010/31 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
19/35/010/31
Doplnená
0,00 € Obec Klenová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/010/38 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
19/35/010/38
Doplnená
0,00 € Obec Stakčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/010/40 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
19/35/010/40
Doplnená
0,00 € Obec Šmigovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/012/83 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19/35/012/83
Doplnená
0,00 € Obec Čukalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
Október
2020
D O H O D A č. 19/35/012/59 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19/35/012/59
Doplnená
0,00 € Obec Stakčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
Október
2020
Dohoda o spôsobe úhrady poľadávky
3/12/20
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
28.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost
20/46/54X/15
Doplnená
11 393,04 € Miroslav Pekarčík IVASI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok