Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
972,95 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
0212-2022-1
Doplnená
0,00 € Ivan Artim Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
31. Január 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 898/2022
898/2022
Doplnená
0,00 € Novartis Ireland Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Február 2023
Zmluva o spracovaní os.údajov sprostredkovateľom - Komenský
Zmluva o spracovaní os.údajov sprostredkovateľom - Komenský
Doplnená
0,00 € Komenský, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
5. Február 2023
MADE - zmluva o poskytnutí licencie
Licenčná zmluva č. U1755/2013
Doplnená
0,00 € MADE spol, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
3. Február 2023
Kúpna zmluva
014/2023/UCM
Doplnená
3 981,00 € KVANT spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. Február 2023
Kolektívny zmluva_ 2023_2024
2023_KZ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Materskej škole Richnava Materská škola, Richnava 260
3. Február 2023
Kúpna zmluva
012/2023/UCM
Doplnená
4 068,00 € KVANT spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku
1/2/2023
Doplnená
91 391,10 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb Orange Doma
4/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
3. Február 2023
Kúpna zmluva
013/2023/UCM
Doplnená
5 653,00 € KVANT spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
zmluva o spolupráci
20052022
Doplnená
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Technické služby mesta Rimavská Sobota
2. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SNPMP-2022-057
Doplnená
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej