Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
28.
August
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
79 396,80 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25.
November
2020
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
150-2020/2597-9965
Doplnená
27 130,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
20.
Október
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
107/2021
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 2/07/Nn/2020
1421/2020/LSR
Doplnená
1 600,00 € Mgr. Vitusová Zuzana Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
23.
December
2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-24/34-2020
Doplnená
0,00 € MATADOR Automotive Vráble, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
3.
December
2021
Zmluva o úvere č. 733/CC/21
733/CC/21
Doplnená
931 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
3.
December
2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-27
ZM1_2021_27
Doplnená
3 376 714,80 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3.
December
2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-28
ZM1_2021_28
Doplnená
6 591 739,20 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3.
December
2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-29
ZM1_2021_29
Doplnená
3 556 160,40 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3.
December
2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-30
ZM1_2021_30
Doplnená
2 553 060,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
1.
December
2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe
131/2021
Doplnená
0,00 € Vivamed s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
30.
November
2021
Zmluva o výpožičke č.1869/2021
115/2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Záchranná zdravotná služba Bratislava
30.
November
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
2021-1-SK01-KA131-HED-000012709
Doplnená
538 351,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
29.
November
2021
Z M L U V A č. E1144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
E1144 08U03
Doplnená
140 000,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/40/054/212
Doplnená
3 556,96 € Katarína Petríková - COLONIA BAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život"
20/20/54U/32
Doplnená
0,00 € Barbora Drexlerová - BeLuTiCo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
26.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život"
20/20/54U/31
Doplnená
0,00 € Lukáš Daniel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín