Centrálny register zmlúv

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
20/2024
71,04 € Mgr. Ingrid Lutringová Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
21/2024
76,00 € JUDr. Zuzana Ďuriančiková Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
22/2024
284,80 € JUDr. Michal Černý, PhD. Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
23/2024
68,32 € JUDr. Tomáš Klinka Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
24/2024
27,44 € Mgr. art. Jana Záchenská Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
26/2024
240,32 € prof. JUDr. Jiří Srstka, prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. DrSc. Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
27/2024
17,92 € doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
29/2024
85,44 € JUDr. Jakub Slovák Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
30/2024
141,68 € JUDr. Katarína Ondrovičová Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie
31/2024
122,88 € Mgr. Andrej Stec, DESS Úrad priemyselného vlastníctva SR
16. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
36/2022/výpoveď
0,00 € Slovak Telecom, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu
17/2024/1
0,00 € Torreol, s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
10. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600507749 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
10/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
21. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2024
0,00 € RYO, s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
20. Marec 2024
Memorandum o porozumení
9/2024
0,00 € mesto Bardejov a Finančné riaditeľstvo SR Úrad priemyselného vlastníctva SR
5. Marec 2024
Zmluva č. 392024
4/2024
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
2. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
2/2024
54,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group Úrad priemyselného vlastníctva SR
16. Január 2024
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
102/2023
3 000,00 € Visions Consulting, s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
15. Január 2024
Cooperation Agreement 2024
1/2024
Doplnená
404 951,44 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Úrad priemyselného vlastníctva SR
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
94/2023
1 296,00 € DATA PROTECTION s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR