Centrálny register zmlúv

Sociálna poisťovňa, ústredie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a Dohoda o úhrade pohľadávky formou splátok
900-0100/2011-066
2 863,73 € Peter Sztezkál Sociálna poisťovňa, ústredie
17. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 28849-1/2013-LC
4461-6/2024-LC
197,57 € DRUMAS PLUS, s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
17. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4894-1/2024-ZA
6 910,70 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, SR Sociálna poisťovňa, ústredie
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie v objektoch Sociálnej poisťovne – časť 3 - VÝCHOD
16064-9/2024-BA
12 919,87 € ASANARATES s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
10. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie
18153-3/2024-BA
461 711,80 € Trend Hygiena, s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
10. Jún 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
č. SVO-RVO2-2024/000313-002
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa, ústredie
3. Jún 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o podnájme nebytového priestoru
5469-1/2024-CA
7 015,94 € WILL, spol. s r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
3. Jún 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB
19174 -7/2024-BA
82 800,00 € PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
3. Jún 2024
Sprostredkovateľská zmluva
19174-8 /2024-BA
0,00 € PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
3. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
19174-9/2024- BA
0,00 € PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
28. Máj 2024
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
361-18/2024-BA
3 326 400,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov (monitoring)
21454-1/2024-BA
6 624,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3488-30/2024-DK
27 343,32 € Slovenská pošta, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 20036/2024/e
18052-2/2024-BA
0,00 € Štátna pokladnica Sociálna poisťovňa, ústredie
15. Máj 2024
Uznanie dlhu a Dohoda o úhrade pohľadávky formou splátok
900-0101/2011-065
1 991,68 € Ivan Bukovič Sociálna poisťovňa, ústredie
14. Máj 2024
Dohoda o splatení dlhu
220-900-0091/2011-102
3 009,06 € ZÓNA s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
14. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
3683-8/2024-LM
0,00 € Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Sociálna poisťovňa, ústredie
10. Máj 2024
DOHODA O SPLATENÍ DLHU
100-900-0240/2011-104
47 155,61 € František Mikuš Sociálna poisťovňa, ústredie
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16599-1/2023-CA
34 732,44 € Franco Real Estates s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
30. Apríl 2024
Dodatok 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14883-2/2015-RS
1383-3/2024-RS
0,00 € DK RECRUITMENT SERVICES s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie