Centrálny register zmlúv

Ministerstvo obrany SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-287-6/2019-rpv
17,24 € Viktória ČORNEJOVÁ Ministerstvo obrany
2. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-58/2019-OPLaVD
28,80 € Jozef Antolik Ministerstvo obrany
13. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-52/2019-OPLaVD
13,00 € Ing. Matúš OLAH Ministerstvo obrany
11. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-287-4/2019-rpv
39,88 € Bc. Viktória ČORNEJOVÁ Ministerstvo obrany
4. Apríl 2019
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-102-23/2019-OPLaVD
18,68 € Ing. Martin ANDRAŠČÍK Ministerstvo obrany
4. Apríl 2019
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-287-2/2019-rpv
55,56 € Martin KĽUČÁR Ministerstvo obrany
2. Január 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.bVzS-EL2/16-70-2-30/2023
2,00 € Vladimír HOMOLA Ministerstvo obrany SR
19. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
21.shdo-3-67/2024
32,36 € Marián MARCIN Ministerstvo obrany SR
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-5-44/2024
20,02 € Ing. Martin Bočinec Ministerstvo obrany SR
16. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-63/2024
19,80 € Ľubomír MALÝ Ministerstvo obrany SR
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
2024/503-HM
0,00 € Tech Moto s.r.o. Bratislava Ministerstvo obrany SR
29. Február 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti
SEMaI-313/2024
4 608,00 € STABIL spol s r.o. Ministerstvo obrany SR
14. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. CV-70-15/2024-5100010288, Číslo zmluvy u dodávateľa: 1/5150004839/2024-2026
5100010288
0,00 € ZSE Energia, a.s. Centrum výcviku Lešť
29. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SOV-65-47/2024
13,52 € Ing. Ľubomír JANUŠKA Ministerstvo obrany SR
29. Apríl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-114/2024
15,96 € Bc. Adriána PROKOPOVÁ Ministerstvo obrany SR
29. Apríl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-16-117/2024
18,04 € Ing. Eva DANIŠOVÁ Ministerstvo obrany SR
30. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
SOV-65-51/2024
18,56 € Ing. Tomáš PJENTEK Ministerstvo obrany SR
9. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-16-123/2024
15,96 € MVDr. Bc. Zuzana KLIKOVÁ Ministerstvo obrany SR
13. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-134/2024
19,20 € Mgr. Zuzana BELANOVÁ Ministerstvo obrany SR
13. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-138/2024
19,56 € MDDr. Mária KONTROVÁ Ministerstvo obrany SR