Centrálny register zmlúv

Ministerstvo obrany SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV-64-155/2022
11,68 € Ing. Marek SEDLIAK Ministerstvo obrany SR
8. August 2019
Kúpna zmluva č. 2019/227 výpočtová technika a periféria
6200002689
1 230 000,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
2. November 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
VeVZLM-32-521/2022
6,10 € MUDr. Jaroslava KOŠÍKOVÁ Ministerstvo obrany SR
21. Júl 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZRK-98-5/2022
3,05 € MUDr. Jozef RAGAN Ministerstvo obrany SR
21. Júl 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZRK-98-3/2022
17,96 € MUDr. Jozef RAGAN, MPH Ministerstvo obrany SR
8. September 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VeVZLM-180-16/2022
13,00 € MUDr. Katarína PAVLINOVÁ Ministerstvo obrany SR
2. November 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
VeVZLM-32-522/2022
15,96 € MUDr. Ladislav NEUBERT Ministerstvo obrany SR
4. Február 2022
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHLLM-32-76/2022
13,20 € MUDr. Lýdia FRANKOVÁ Ministerstvo obrany SR
21. Júl 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZRK-26-42/2022
17,76 € MVDr. Adriana MIŽÁKOVÁ, PhD. Ministerstvo obrany SR
2. November 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
VeVZLM-32-511/2022
15,96 € MVDr. Zuzana KLIKOVÁ Ministerstvo obrany SR
8. August 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ZaVaMD-5-61/2022
20,24 € Peter ANDRAŠČÍK Ministerstvo obrany SR
12. Október 2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ČSPSR-14-54-2016
ČSPSR-14-54-2016
34,64 € Adam Bardy Ministerstvo obrany
11. November 2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ČSPSR-67-36-2019
18,20 € Adam KUBAŠKO Ministerstvo obrany
28. December 2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-63-180/2020-S4
20,28 € Adrián BAJZA Ministerstvo obrany SR
22. November 2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave č.: Prrchbo-61-161/2017
Prrchbo-61-161/2017
33,12 € Adrián JUŠČÁK Ministerstvo obrany
3. November 2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
PÚ-116-24/2017
15,18 € Andrea TURZOVÁ Ministerstvo obrany
3. Január 2017
Dohoda o použití súromného cestného motorového vozidla pri preprave
TKSl-24-3/2017
190,00 € Andrej BRZUĽA Ministerstvo obrany
22. November 2017
Dohoda o použití súromného cestného motorového vozidla pri preprave
TKSl-24-159/2017
12,36 € Andrej HARAGA Ministerstvo obrany
22. November 2017
Dohoda o použití súromného cestného motorového vozidla pri preprave
TKSl-24-160/2017
8,20 € Andrej HARAGA Ministerstvo obrany
4. Január 2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prISTAR-13-216/2020
41,28 € Andrej JUHÁS Ministerstvo obrany