Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0086/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 31.1.2023
0774/2023
123 930,00 € Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Rady vysokých škôl č. 0145/2020
0776/2023
4 500,00 € Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2023
0775/2023
76 360,00 € Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0786/2023
0,00 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0914/2022 zo dňa 30.12.2022
0784/2023
54 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0520/2023 zo dňa 05.09.2023
0767/2023
103 150,00 € Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/326/2019
1114/2019-D5
0,00 € Stredná športová škola, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/102/2020
0489/2020-D3
0,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania, n .o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/254/2019
0861/2019 – D4
0,00 € Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/328/2019
1136/2019-D3
0,00 € Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. November 2023
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
0523/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Komenského v Bratislave
3. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/333/2019
1151/2019-D5
0,00 € Gymnázium duklianskych hrdinov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. November 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0785/2023
212 739,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0756/2023
100 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0757/2023
80 000,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/72/2020
0468/2020-D3
0,00 € Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/25/2020
0314/2020-D3
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/255/2018
0692/2018-D4
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0772/2023
-144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0773/2023
144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR