Centrálny register zmlúv

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
12787/2022-M_ODSM, 29302/2022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Zlatovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Marec 2013
Zmluva o výpožičke hnuteľného majertku
7205/2013- M_ODSMAP
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. August 2019
Kúpna zmluva
5884/2019-M_ODSM
Doplnená
36 400,00 € M. W. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. November 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BIW701
0,00 € Mesto Tlmače Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BVK801
0,00 € Z312081BVK801 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 409/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
14403/2021-M_ORF
7 540,00 € Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 638/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
16184/2021-M_ORF
12 960,00 € ´´KREATÍV´´, Zariadenie sociálnych služieb Klasov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 566/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
15772/2021-M_ORF
6 885,00 € ,,KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. November 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.566/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
14313/2021-M_ODPD
2 550,00 € ,,KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 355/2020 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
15789/2020-M_ORF
3 020,00 € "Adamas Viničné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. September 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 355/2/2020 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
22844/2020-M_ORF
3 280,00 € "Adamas Viničné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. November 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5793/2015-M_ORF
6 875,00 € "ADVENTUS, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.2/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7794/2019-M_ORF
5 600,00 € "Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. November 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.3/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7783/2019-M_ORF
23 000,00 € "Ako doma Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Október 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 4/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5219/2015-M_ORF
6 000,00 € "Ako doma, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. August 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 4/2017 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
6978/2017-M_ORF
3 000,00 € "Ako doma, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3/2018 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7798/2018-M_ORF
4 430,00 € "Aliancia žien - Cesta späť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 4/2019 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7566/2019-M_ORF
6 500,00 € "Aliancia žien - Cesta späť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 5/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7791/2019-M_ORF
590,00 € "Alžbetin dom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. September 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 4/2016 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5938/2016-M_ORF
13 000,00 € "ALŽBETKA, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR