Centrálny register zmlúv

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o výpožičke
17949/2023-M_OKMB, 50498/2023
0,00 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov
26459/2023-M_ISP
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 410/1/2023 podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12338/2023-M_ODPD
5 600,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 410/2/2023 podľa § 7 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12339/2023-M_ODPD
2 750,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 328/1/2023 podľa § 7 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12293/2023-M_ODPD
3 300,00 € Proti prúdu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 410/3/2023 podľa § 8 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12340/2023-M_ODPD
7 700,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 100/1/2023 podľa § 8 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12276/2023-M_ODPD
2 000,00 € Maják nádeje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 172/3/2023 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11824/2023-M_ODPD
10 200,00 € Občianske združenie Odyseus Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 414/3/2023 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12042/2023-M_ODPD
1 350,00 € ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 58/1/2023 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11816/2023-M_ODPD
8 850,00 € Fórum života Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 399/2/2023 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12039/2023-M_ODPD
6 300,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 406/2023 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12040/2023-M_ODPD
7 000,00 € Zdenkina ruža Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 379/2/2023 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12036/2023-M_ODPD
1 488,00 € SVETLEJŠIA BUDÚCNOSŤ o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
25420/2023-M_OKSV, 110950/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMF4
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMF4
3 114 270,92 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2009923
2009923
0,00 € CSS Zlaté Klasy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 356/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12466/2023-M_ODPD
5 000,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 391/3/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12488/2023-M_ODPD
20 400,00 € Trnavská arcidiecézna charita Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. September 2023
Dohoda o urovnaní
25762/2023-M_ODP
2 245,10 € HM Team s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 76/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12410/2023-M_ODPD
2 030,00 € JESEŇ ŽIVOTA, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR