Centrálny register zmlúv

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z401405DWW8
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1259/2024-M_ODFSS
2 668 680,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2011823
2011823
0,00 € 2011823 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 13I01-22-V02-00071 - Z01
13I01-22-V02-00071 - Z01
0,00 € Združenie GERION Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2011823
13I01-22-V02-00071
0,00 € Združenie GERION Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1322/2024-M_ODFSS
264 600,00 € Betánia Bratislava, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1751/2024-M_ODFSS
181 020,00 € PENZIÓN JESEŇ, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1592/2024-M_ODFSS
39 144,00 € Obec Vagrinec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1505/2024-M_ODFSS
224 280,00 € PROMERITAE QUIETI sv. Svorada n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2012123
2012123
0,00 € M - VITAL - V.I.P. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2011623
2011623
0,00 € Obec Cinobaňa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z401405DWJ2
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1572/2024-M_ODFSS
75 600,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1573/2024-M_ODFSS
428 820,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1476/2024-M_ODFSS
126 000,00 € Mesto Bardejov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1477/2024-M_ODFSS
1 744 464,00 € Mesto Bardejov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1522/2024-M_ODFSS
105 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1671/2024-M_ODFSS
8 171 628,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1686/2024-M_ODFSS
29 400,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1687/2024-M_ODFSS
369 600,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR