Centrálny register zmlúv

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany a výkonu niektorých činností PZS"
Spr 5143/23
0,00 € Ing. Jozef Nosáľ NCRC Okresný súd Banská Bystrica
29. November 2023
Dohoda o splátkach
VS 5503376723
11 500,00 € Bučko Tomáš Krajský súd v Bratislave
29. November 2023
zmluva o dodávke elektriny - číslo zmluvy 3100852024
Z327/2023
83 000,00 € Pow-en a.s. Krajský súd v Bratislave
29. November 2023
zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 320011224
Z328/2023
55 000,00 € Pow-en a.s. Krajský súd v Bratislave
29. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
MS/180/2023-92
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresný súd Lučenec
29. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku;
MS/226/2023-92
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Žiar nad Hronom
29. November 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
OS PD 1582/23
0,00 € Okresný súd Prievidza Mgr. Ján Beňadik
29. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Spr. 738/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresný súd Rimavská Sobota
29. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
1SprV/502/2023
7 812,24 € Krajský súd v Bratislave Správny súd v Bratislave
28. November 2023
Dohoda o používaní RMV - Mgr. Slavomír Pôbiš
D47/102/2023
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
28. November 2023
Dohoda o používaní RMV - JUDr. Martina Rusek Trnovská
D48/103/2023
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
28. November 2023
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1980/2023
43,68 € Mgr. Michaela Janková Krajský súd v Košiciach
28. November 2023
zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Z324/2023
0,00 € Krajský súd v Bratislave Mestský súd Bratislava III
28. November 2023
Prevod správy hnuteľného majetku - regály
609/2023
5 078,00 € Krajský súd Bratislava Mestský súd Bratislava III
28. November 2023
zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Z325/2023
0,00 € Krajský súd v Bratislave Správny súd v Bratislave
28. November 2023
zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Z326/2023
0,00 € Krajský súd v Bratislave Okresný súd Pezinok
28. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
MS/189/2023-92
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Malacky
28. November 2023
zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Z323/2023
0,00 € Krajský súd v Bratislave Mestský súd Bratislava IV
28. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Z/6/2023
129 765,48 € Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Poprad
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
Spr. 734/2023
2 631,00 € SSE, a.s. Okresný súd Rimavská Sobota